Vzdělávejte se s NROSkou

Staňte se díky vzdělávacím kurzům Neziskovkou roku!

Naše kurzy v oblastech strategického řízení a finančního řízení, tvorby strategických a rozpočtů, fundraising, public relations, marketing a řízení lidí vám pomohou nastavit správně procesy a dokumenty ve vaší organizaci.