Vstup pro přihlášené organizace

Ročník 2016

Čtvrtý ročník ocenění Neziskovka roku byl zahájen tradičně v dubnu na NGO marketu neziskových organizací. Slavnostní vyhlášení nejlépe řízených neziskovek proběhlo 28. listopadu 2016 v Divadle Archa.

Všechny vítězné organizace získaly unikátní trofej a finanční příspěvek ve výši 20 000 korun na svoji činnost; vítěz Ceny veřejnosti obdržel 52 184 korun, které mu „vyšlapali“ příznivci na speciálním rotopedu charitativní akce Nadace ČEZ – Pomáhej pohybem před začátkem akce.

KATEGORIE MALÁ NEZISKOVKA

Titul Malá neziskovka 2016 získala organizace I MY, o.p.s., z jihočeské Soběslavi.

  Na 2. místě v této kategorie se umístil Spolek Malostranský hřbitov a na 3. místě organizace Ryzáček, z.s.

KATEGORIE STŘEDNÍ NEZISKOVKA

Titul Střední neziskovka 2016 získalo Portimo, o.p.s., z Nového Města na Moravě.

  Na 2. místě v této kategorie se umístila ICOS Český Krumlov, o.p.s., a na 3. místě organizace MENS SANA, o. p. s.
  KATEGORIE VELKÁ NEZISKOVKA

Na 2. místě v této kategorii se umístila Slezská Diakonie Český Těšín a na 3. místě ZŠ a MŠ Nona, o.p.s.

CENA VEŘEJNOSTI

Cenu veřejnosti a srdce veřejnosti si v letošním roce vydobyla MŠ a ZŠ Nona z Nového Města nad Metují – získala 2246 hlasů.

Kdo jsou oceněné organizace?

I MY, O.P.S.

I MY pomáhá rodinám dětí s postižením a ohroženým vývojem v Jihočeském kraji a usiluje o to, aby společnost lépe porozuměla jejich situaci. Hlavní náplní je terénní služba raná péče, pro rodiny dětí od narození do 7 let věku – poradkyně rané péče jezdí za dětmi a společně s rodiči hledají cesty, jak dítě rozvíjet. I MY podporuje rodinu, aby náročné období zvládla, půjčuje pomůcky a hračky, propojuje rodiče s odborníky. Organizuje pobyty a setkávání pro rodiny a pro širokou veřejnost pak zážitkové a benefiční akce.

 

Koordinátorka střediska I MY, o. p. s., Klára Csirková k získání titulu Malá neziskovka 2016 dodává: „Jsme překvapení, velice potěšení a je to pro nás určitá satisfakce a potvrzení toho, že svoji práci děláme dobře.“

 

PORTIMO, O.P.S.

Obecně prospěšná společnost PORTIMO podporuje děti, mládež i dospělé v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních služeb (nízkoprah, občanská poradna, osobní asistence, raná péče, sociálně aktivizační služby), které respektují jedinečnost každého člověka, jsou profesionální a diskrétní. Nabízí také preventivní a dobrovolnické programy. Poskytuje otevřené informace, chce být přirozenou součástí života místní komunity. Sídlí v Novém Městě na Moravě v Kraji Vysočina. Mottem organizace je: POMÁHÁME TAM, KDE JE TŘEBA…

Ředitelka Portima, o. p. s., Ruth Šormová k získání titulu Střední neziskovka 2016 říká:
„Doufáme, že ocenění zvýší naše renomé v dobrém slova smyslu, protože se setkáváme nezřídka s názorem, že neziskovka rovná se amatérská činnost.“

 

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO

Příběh Diecézní charity Brno začal před 25 lety, kdy dobrovolníci začali znovuobnovovat její aktivity po násilném přerušení činnosti za totalitního režimu. Ve svých začátcích měla jednoho zaměstnance, který ji do dnešních dní vede. Dnes pomáhá 55 000 lidí v nouzi ročně – seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi, nevyléčitelně nemocným, lidem s postižením, cizincům či menšinám, chudým rodinám ad. Poskytuje sociální služby a zdravotní péči prostřednictvím 130 služeb a zařízení, 1 300 pracovníků a 13 000 dobrovolníků po celém Jihomoravském kraji a v části Kraje Vysočina.

PR manažerka Diecézní charity Brno Diana Tuyet-Lan Kosinová k získání titulu Velká neziskovka 2016 doplňuje: „Ta cena patří zejména lidem, se kterými pracuji. Projít hodnocením v Neziskovce roku byla pro nás velká zkušenost i proto, že po 25 letech fungování jsme hodnotili naši činnost a říkali jsme si, jestli jdeme správným směrem. Myslím si, že Neziskovka roku je velkou zpětnou vazbou a sebereflexí pro každou organizaci.“ 

 
MŠ A ZŠ SPECIÁLNÍ NONA, O.P.S.

Jde o mateřskou školu a základní školou speciální pro děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Kromě klasické výuky žákům nabízíme metodu snoezelen, bazální stimulace, canisterapii, logopedii, fyzioterapii, ergoterapii, nácvik praktických dovedností ve cvičné kuchyni a v keramické dílně.

Ředitelka MŠ a ZŠ speciální Nona, o. p. s., Milena Liskovská Turková k získání Ceny veřejnosti dodává:
„Mám nesmírnou radost. Cena veřejnosti pro nás znamená, že o nás veřejnost ví a že nějakým způsobem snad dobře pracujeme s našimi dárci, kteří nás také podpořili.“

Záznam slavnostního večera a videoprezentace semifinalistů 4. ročníku ocenění najdete na YouTube Neziskovky roku.

 

Děkujeme všem partnerům ocenění Neziskovka roku 2016:

 • Skupina ČEZ – hlavní partner
 • KPMG Česká republika
 • Česká spořitelna
 • Putt PD
 • Nadace Preciosa
 • Nadace Neziskovky.cz.

Mediálním partnerem ocenění byla Česká televize.

Záštitu nad čtvrtým ročníkem ocenění Neziskovka roku převzal Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

 

1 2 3 4 5 6

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„V naší zemi je řada lidí v neziskovém sektoru, kteří dlouhodobě odvádí vynikající profesionální práci. A řada nestátní neziskových organizací, které jsou vedeny transparentně a příkladně. Těší nás, že můžeme podpořit novou iniciativu, která tyto organizace ocení a jako příklad je předloží české společnosti.“

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA
Ředitelka Nadace ČEZ a manažerka útvaru marketing ČEZ, a. s

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna coby nejstarší banka na trhu již přes 191 let napomáhá rozvoji naší společnosti. Společenská odpovědnost je součástí naší DNA. Veškeré aktivity v této oblasti vystihuje motto "Pomáháme dobrým věcem". A právě podpora projektu Neziskovka roku pomáhá naplňovat tuto myšlenku.

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

„Společenská odpovědnost je pro nás v Plzeňském Prazdroji v srdci našeho podnikání. Každý rok se proto pomocí našich regionálních grantových programů zapojujeme i do rozvoje neziskového sektoru. Profesionalizace neziskovek je společným cílem, který sdílíme s Nadací rozvoje občanské společnosti. Je nám tedy ctí, že se můžeme v letošním roce podílet na ocenění těch nejlepších neziskových organizací roku 2017 a pomoci jim tak v dalším rozvoji.“

Monika Matyáštíková

Public Affairs & CSR Manager CZ/SK Plzeňský Prazdroj a. s. 

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

Český rozhlas Radiožurnál

Český rozhlas Radiožurnál

Mediální partner -  Nejrychlejší zpravodajství z domova i ze světa: politika, ekonomika, kultura a sport. Rozhovory s osobnostmi. Zajímavosti a aktuality.

Facebook