Vstup pro přihlášené organizace

Oceněné organizace

V kategorii Cena společnosti KPMG Česká republika, s. r. o., pro nejúspěšnější malou neziskovku ocenění získala obecně prospěšná společnost:

CENTRUM ALMA, o.p.s.

  • Předmětem činnosti o. p. s. Centrum ALMA je poradenská, konzultační a informační činnost pro ženy, které mají problém se zneužíváním alkoholu, podpora zařazování žen závislých na návykových látkách zpět do společnosti, podpora vlastních aktivit závislých žen, pravdivé a ucelené informování laické i odborné veřejnosti (včetně osob blízkých závislým) o problematice zneužívání návykových látek u žen a o možnostech pomoci, mapování této problematiky.

    PROJEKT: Centrum následné péče pro ženy ALMA

Centrum následné péče je dle zákona č. 108/2006 Sb. registrovaná sociální služba. Služba obsahuje komplexní ambulantní program pro ženy, které mají problémy s alkoholem. Cílem je poskytovat podporu v abstinenci ženám, které nadměrně pijí nebo jsou již závislé na alkoholu.

www.centrum-alma.cz

 

V kategorii Cena společnosti Telefónica Czech Republic pro nejúspěšnější střední neziskovku ocenění získalo občanské sdružení:

Lékořice, o. s.

  • Posláním Lékořice o.s. je vnášet do nemocničního prostředí více mezilidského kontaktu a propojovat izolovaný svět nemocných se světem zdravých, zpříjemnit a naplnit volný čas pacientů smysluplnou aktivitou a tím posílit jejich psychickou pohodu.

PROJEKT: S Lékořicí v nemocnici

Stěžejním projektem Lékořice o.s. je projekt „S Lékořicí v nemocnici“, který je zaměřen na udržení a posilování psychické pohody dětských a dospělých pacientů během jejich hospitalizace v Thomayerově nemocnici (TN) v Praze.

www.lekorice.com

 

V kategorii Cena Skupiny ČEZ pro neúspěšnější velkou neziskovku ocenění získalo občanské sdružení:

IQ Roma servis, o. s.

  • Hlavním posláním IQ Roma servisu je „být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti“.

PROJEKT: Rodičovské centrum v rámci Programu Pro Rodiny

Rodičovské centrum pracuje s rodiči a jejich dětmi v předškolním věku s cílem připravit děti i jejich rodiče na vstup do mateřských a základních inkluzivních škol. Nabízí doprovody na zápis, řešení potíží, případně diskriminace. V současné době program rozvíjí aktivity na podporu rodičovských kompetencí, se zaměřením na matky s dětmi ve věku 0–3 let.
www.iqrs.cz

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

„V Plzeňském Prazdroji dlouhodobě podporujeme neziskový sektor, ať už finančně prostřednictvím našich grantových programů nebo formou  expertního dobrovolnictví v jejich dalším vzdělávání. Silný neziskový sektor je jedním z pilířů zdravé demokratické společnosti. Mám velkou radost z toho, že můžeme být partnerem tohoto ocenění  a  společně oslavit práci neziskového sektoru a poděkovat tak neziskovkám za jejich inspirativní práci."

Tereza Kamal,

specialistka firemní odpovědnosti, Plzeňský Prazdroj

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

Český rozhlas Radiožurnál

Český rozhlas Radiožurnál

Mediální partner -  Nejrychlejší zpravodajství z domova i ze světa: politika, ekonomika, kultura a sport. Rozhovory s osobnostmi. Zajímavosti a aktuality.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

Facebook