Vstup pro přihlášené organizace

Oceněné organizace

V kategorii Cena společnosti KPMG Česká republika, s. r. o., pro nejúspěšnější malou neziskovku ocenění získala obecně prospěšná společnost:

CENTRUM ALMA, o.p.s.

  • Předmětem činnosti o. p. s. Centrum ALMA je poradenská, konzultační a informační činnost pro ženy, které mají problém se zneužíváním alkoholu, podpora zařazování žen závislých na návykových látkách zpět do společnosti, podpora vlastních aktivit závislých žen, pravdivé a ucelené informování laické i odborné veřejnosti (včetně osob blízkých závislým) o problematice zneužívání návykových látek u žen a o možnostech pomoci, mapování této problematiky.

    PROJEKT: Centrum následné péče pro ženy ALMA

Centrum následné péče je dle zákona č. 108/2006 Sb. registrovaná sociální služba. Služba obsahuje komplexní ambulantní program pro ženy, které mají problémy s alkoholem. Cílem je poskytovat podporu v abstinenci ženám, které nadměrně pijí nebo jsou již závislé na alkoholu.

www.centrum-alma.cz

 

V kategorii Cena společnosti Telefónica Czech Republic pro nejúspěšnější střední neziskovku ocenění získalo občanské sdružení:

Lékořice, o. s.

  • Posláním Lékořice o.s. je vnášet do nemocničního prostředí více mezilidského kontaktu a propojovat izolovaný svět nemocných se světem zdravých, zpříjemnit a naplnit volný čas pacientů smysluplnou aktivitou a tím posílit jejich psychickou pohodu.

PROJEKT: S Lékořicí v nemocnici

Stěžejním projektem Lékořice o.s. je projekt „S Lékořicí v nemocnici“, který je zaměřen na udržení a posilování psychické pohody dětských a dospělých pacientů během jejich hospitalizace v Thomayerově nemocnici (TN) v Praze.

www.lekorice.com

 

V kategorii Cena Skupiny ČEZ pro neúspěšnější velkou neziskovku ocenění získalo občanské sdružení:

IQ Roma servis, o. s.

  • Hlavním posláním IQ Roma servisu je „být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti“.

PROJEKT: Rodičovské centrum v rámci Programu Pro Rodiny

Rodičovské centrum pracuje s rodiči a jejich dětmi v předškolním věku s cílem připravit děti i jejich rodiče na vstup do mateřských a základních inkluzivních škol. Nabízí doprovody na zápis, řešení potíží, případně diskriminace. V současné době program rozvíjí aktivity na podporu rodičovských kompetencí, se zaměřením na matky s dětmi ve věku 0–3 let.
www.iqrs.cz

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„V naší zemi je řada lidí v neziskovém sektoru, kteří dlouhodobě odvádí vynikající profesionální práci. A řada nestátní neziskových organizací, které jsou vedeny transparentně a příkladně. Těší nás, že můžeme podpořit novou iniciativu, která tyto organizace ocení a jako příklad je předloží české společnosti.“

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA
Ředitelka Nadace ČEZ a manažerka útvaru marketing ČEZ, a. s

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna coby nejstarší banka na trhu již přes 191 let napomáhá rozvoji naší společnosti. Společenská odpovědnost je součástí naší DNA. Veškeré aktivity v této oblasti vystihuje motto "Pomáháme dobrým věcem". A právě podpora projektu Neziskovka roku pomáhá naplňovat tuto myšlenku.

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

„Společenská odpovědnost je pro nás v Plzeňském Prazdroji v srdci našeho podnikání. Každý rok se proto pomocí našich regionálních grantových programů zapojujeme i do rozvoje neziskového sektoru. Profesionalizace neziskovek je společným cílem, který sdílíme s Nadací rozvoje občanské společnosti. Je nám tedy ctí, že se můžeme v letošním roce podílet na ocenění těch nejlepších neziskových organizací roku 2017 a pomoci jim tak v dalším rozvoji.“

Monika Matyáštíková

Public Affairs & CSR Manager CZ/SK Plzeňský Prazdroj a. s. 

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

Český rozhlas Radiožurnál

Český rozhlas Radiožurnál

Mediální partner -  Nejrychlejší zpravodajství z domova i ze světa: politika, ekonomika, kultura a sport. Rozhovory s osobnostmi. Zajímavosti a aktuality.

Facebook