Cena veřejnosti
HLASUJTE

Vstup pro přihlášené organizace

Oceněné organizace

V kategorii Cena společnosti KPMG Česká republika, s. r. o., pro nejúspěšnější malou neziskovku ocenění získala obecně prospěšná společnost:

CENTRUM ALMA, o.p.s.

  • Předmětem činnosti o. p. s. Centrum ALMA je poradenská, konzultační a informační činnost pro ženy, které mají problém se zneužíváním alkoholu, podpora zařazování žen závislých na návykových látkách zpět do společnosti, podpora vlastních aktivit závislých žen, pravdivé a ucelené informování laické i odborné veřejnosti (včetně osob blízkých závislým) o problematice zneužívání návykových látek u žen a o možnostech pomoci, mapování této problematiky.

    PROJEKT: Centrum následné péče pro ženy ALMA

Centrum následné péče je dle zákona č. 108/2006 Sb. registrovaná sociální služba. Služba obsahuje komplexní ambulantní program pro ženy, které mají problémy s alkoholem. Cílem je poskytovat podporu v abstinenci ženám, které nadměrně pijí nebo jsou již závislé na alkoholu.

www.centrum-alma.cz

 

V kategorii Cena společnosti Telefónica Czech Republic pro nejúspěšnější střední neziskovku ocenění získalo občanské sdružení:

Lékořice, o. s.

  • Posláním Lékořice o.s. je vnášet do nemocničního prostředí více mezilidského kontaktu a propojovat izolovaný svět nemocných se světem zdravých, zpříjemnit a naplnit volný čas pacientů smysluplnou aktivitou a tím posílit jejich psychickou pohodu.

PROJEKT: S Lékořicí v nemocnici

Stěžejním projektem Lékořice o.s. je projekt „S Lékořicí v nemocnici“, který je zaměřen na udržení a posilování psychické pohody dětských a dospělých pacientů během jejich hospitalizace v Thomayerově nemocnici (TN) v Praze.

www.lekorice.com

 

V kategorii Cena Skupiny ČEZ pro neúspěšnější velkou neziskovku ocenění získalo občanské sdružení:

IQ Roma servis, o. s.

  • Hlavním posláním IQ Roma servisu je „být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti“.

PROJEKT: Rodičovské centrum v rámci Programu Pro Rodiny

Rodičovské centrum pracuje s rodiči a jejich dětmi v předškolním věku s cílem připravit děti i jejich rodiče na vstup do mateřských a základních inkluzivních škol. Nabízí doprovody na zápis, řešení potíží, případně diskriminace. V současné době program rozvíjí aktivity na podporu rodičovských kompetencí, se zaměřením na matky s dětmi ve věku 0–3 let.
www.iqrs.cz

Neziskovku roku podporují

Skupina ČEZ - hlavní partner

Skupina ČEZ - hlavní partner

V naší zemi je řada lidí v neziskovém sektoru, kteří dlouhodobě odvádí vynikající profesionální práci. A řada nestátní neziskových organizací, které jsou vedeny transparentně a příkladně. Těší nás, že můžeme podpořit iniciativu, která tyto organizace ocení a jako příklad je předloží české společnosti.

Mgr. Michaela Ziková, MBA
Ředitelka Nadace ČEZ a manažerka útvaru marketing ČEZ, a. s.
Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna coby nejstarší banka na trhu již přes 191 let napomáhá rozvoji naší společnosti. Společenská odpovědnost je součástí naší DNA. Veškeré aktivity v této oblasti vystihuje motto "Pomáháme dobrým věcem". A právě podpora projektu Neziskovka roku pomáhá naplňovat tuto myšlenku.

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

„Společenská odpovědnost je pro nás v Plzeňském Prazdroji v srdci našeho podnikání. Každý rok se proto pomocí našich regionálních grantových programů zapojujeme i do rozvoje neziskového sektoru. Profesionalizace neziskovek je společným cílem, který sdílíme s Nadací rozvoje občanské společnosti. Je nám tedy ctí, že se můžeme v letošním roce podílet na ocenění těch nejlepších neziskových organizací roku 2017 a pomoci jim tak v dalším rozvoji.“

Monika Matyáštíková

Public Affairs & CSR Manager CZ/SK Plzeňský Prazdroj a. s. 

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

Český rozhlas Radiožurnál

Český rozhlas Radiožurnál

Mediální partner -  Nejrychlejší zpravodajství z domova i ze světa: politika, ekonomika, kultura a sport. Rozhovory s osobnostmi. Zajímavosti a aktuality.

Facebook