Vstup pro přihlášené organizace

Analýza výsledků

České neziskovky trápí finanční řízení, naopak nejvíce si věří v PR a výkonu organizace

 

Analýza výsledků pilotního ročníku ocenění Neziskovka roku 2013 odhalila přednosti a rezervy českých neziskových organizací. Nejslabší stránkou je pro ně finanční řízení, kde je brzdí v rozvoji například nedostatek účelově nevázaných prostředků nebo horší management cash-flow. Jako silnou stránku naopak neziskovky vidí to, jak komunikují s veřejností. Pravidelné výroční zprávy či aktualizaci webu považují za samozřejmost. Stejně tak mají jasno o svém poslání a způsobu, jak jej dosáhnout. Ocenění Neziskovka roku, které udílí Nadace rozvoje občanské společnosti, poukazuje na profesionalitu práce v neziskovém sektoru, zviditelňuje ty nejlepší a dává příklad ostatním.

„Pilotní ročník ocenění Neziskovka roku 2013 potvrdil, že neziskové organizace, odborníci i veřejnost mají o tento projekt zájem. Přihlásilo se do něj 122 organizací ze všech krajů ČR a do ceny veřejnosti se zapojilo více než 12 tisíc hlasujících,“ uvádí Kateřina Tomášová, projektová manažerka ocenění z Nadace rozvoje občanské společnosti, a dodává: „Propracovaná metodika hodnocení neziskových organizací posloužila nejen k výběru těch nejlepších, ale i pro účastníky soutěže byla dobrým nástrojem k posouzení svého „zdraví“. Nám při analýze výsledků prvního ročníku navíc umožnila zjistit, co české neziskovky pálí. Je třeba upozornit, že mezi jednotlivými organizacemi byly značné rozdíly a přestože by se mohlo zdát, že malé neziskovky jen snižují průměr ostatním, tak například ty z řad finalistů naopak předčily mnohé velké organizace.“

Čím větší neziskovka, tím vyrovnanější výsledky

Dosažené výsledky neziskových organizací (NNO) v šesti základních oblastech hodnocení Neziskovky roku 2013 zachycuje podrobně první graf. Zároveň ukazuje rozdíly mezi malými neziskovkami (s ročním obratem do 3 milionů Kč), středními (do 10 milionů Kč) a velkými (nad 10 milionů Kč).Graf výsledků hodnocení Neziskovky roku 2013 podle dílčích oblastí a velikosti organizaceObecně lze shrnout, že čím větší organizace, tím profesionálnější management a vyrovnanější výsledky ve všech oblastech hodnocení. Velké neziskovky vynikaly zvláště v činnosti správních orgánů, v organizování a kontrolní činnosti a také v řízení svých financí. Trošku překvapivě se však nedostaly nad průměr všech organizací co se týče řízení komunikace a PR. V této oblasti bodovaly naopak nejvíce střední neziskovky, které dosáhly 81 % možných bodů. Podobně dobře si oproti průměru vedly i v otázce činnosti správních orgánů. Ta se přitom stala nejslabším místem malých neziskových organizací, které v ní získaly pouze 52 % bodů ve srovnání s průměrnými 70 %. Další větší propad představovalo pro menší neziskovky řízení financí, v ostatních oblastech se pohybovaly takřka rovnoměrně  7-10 % pod hladinou průměru. 

Silné a slabší stránky neziskovek pod drobnohledem

Ještě zajímavější závěry však odhaluje bližší pohled na dosažené výsledky u konkrétních otázek jednotlivých oblastí hodnocení neziskových organizací. Druhý graf je prezentuje na celkovém průměru, podrobněji si je představíme v dalším komentáři.

Graf složení průměrného výsledku hodnocení oblastí z jednotlivých otázekJak se ukázalo při hodnocení Neziskovky roku 2013, české neziskové organizace nemají problémy s obsazením pozic správních orgánů ani s plněním úkolů jejich členů daných stanovami či zakládací listinou (otázky 1.1 a 1.2). Co však obecně příliš dobře nefunguje, je spolupráce zaměstnanců neziskovek s členy správních orgánů, která by měla na činnost organizace pozitivní dopad (1.6). Malé neziskovky dokázaly toto kritérium naplnit dokonce jen na 33 %.

V oblasti výkonu organizace a jeho řízení vynikalo u neziskovek jasně definované poslání organizace a vize, jak jej naplňovat (2.1). Horší už to bylo s předjímáním rizik a schopností je řídit (2.5). Pro malé organizace zvlášť, když v této otázce bodovaly na 50 %, stejně jako v případě naplňování vize pomocí měřitelných cílů, za jejichž dosažení odpovídají konkrétní pracovníci (2.2).

Tuzemské neziskovky dále v hodnocení prokázaly, že mají vybudovanou strukturu, která jim umožňuje spravovat své zdroje a efektivně fungovat (3.1). Dobře si vedly také v otázce definování náplní pracovní činnosti zaměstnanců a rozdělení pravomocí i odpovědností (3.2) – v tomto bodě zvedaly průměr zvláště střední neziskovky s 85 %. Hlavní slabinou jak u malých, tak i středně velkých neziskových organizací, se naopak ukázala pravidelná kontrolní činnost určených zaměstnanců (3.4) a otázka, zda v organizaci nedošlo za poslední tři roky k závažnějším pochybením poukazujícím na nefunkčnost kontrolního systému (3.6).

Oblasti směřující na lidské zdroje dominovala schopnost zapojit do činnosti dobrovolníky nebo stážisty (4.7). Zde zvyšovaly laťku malé neziskovky s 82 %. Poněkud horšího výsledku ale dosáhly české neziskovky v otázce nezvýhodňování žádné skupiny pracovníků (4.6) a vůdčích schopností vedoucích pracovníků (4.9). Malé neziskovky se navíc potýkají s motivováním zaměstnanců k řešení problémů a zvyšování efektivity činnosti organizace (4.8), kde dosáhly pouze poloviny možných bodů.

Řízení financí je s celkovým průměrem 68 % dosažitelných bodů pro české neziskové organizace určitě největším oříškem. Zatímco tuto hladinu mírně zvyšuje dobrý systém finančního řízení zabraňující zneužití peněz neziskovky (5.7), tak se organizacím naopak nedaří generovat volné (účelově nevázané) finanční zdroje (5.6). Malé neziskovky trápí také řízení cash-flow a identifikace rizikových stavů s dostatečným předstihem (5.5), když v tomto případě dosáhly jen 41 % bodů. S pouhou třetinou bodů si vedly ještě hůře v otázce externího auditora (5.8), ovšem ten u nich nemusí být relevantní. Velké neziskovky oproti nim naplnily tento bod na 84 %.

Poslední oblastí, kterou ocenění Neziskovka roku u přihlášených organizací hodnotí, je řízení komunikace a PR. Hlavními tahouny dobrých výsledků jsou zde zpracovávání výročních zpráv (6.1) a pravidelná aktualizace webových stránek (6.4) s 89 %. Opačným případem je pak otázka vlivu případné chyby v komunikaci na kvalitu poskytovaných služeb nebo dobré jméno organizace (6.10). Společně s otázkou dobrého jména v místě působení organizace (6.7) obě témata citelně zasahují i velké neziskovky, které tak v celé oblasti PR ztrácí náskok před středně velkými neziskovkami. Ty si naopak ve všech otázkách dokázaly udržet poměrně vyrovnanou hladinu a dostat se na průměrných 81 %. Malé neziskovky poněkud zaostávají v otázce předávání nezkreslených informací zaměstnancům potřebných k jejich práci (6.9) s 50 % možných bodů.

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

22HLAV

22HLAV

S firmou 22Hlav dlohodobě spolupracujeme na hodnocení organizací a vytváření zpětné vazby a rozvoji ocenění Neziskovka roku.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je jedna z nejstarších evropských univerzit. V roce 2021 uzavřela UK s NROS memorandum o spolupráci. Od počátku spolupracují na metodice organizačního řízení Neziskovky roku.

Facebook