Vstup pro přihlášené organizace

Ročník 2013

Během slavnostního vyhlášení na půdě Senátu Parlamentu ČR večer 7. listopadu 2013 byly oceněny historicky první Neziskovky roku.

V kategorii Cena společnosti KPMG Česká republika pro nejúspěšnější malou neziskovku ocenění získala obecně prospěšná společnost CENTRUM ALMA, která se věnuje poradenské, konzultační a informační činnosti pro ženy, jež mají problém se zneužíváním alkoholu.

V kategorii Cena společnosti Telefónica Czech Republic pro nejúspěšnější střední neziskovku porota ocenila občanské sdružení LÉKOŘICE – dobrovolnické centrum, které působí při Thomayerově nemocnici v Praze.

V kategorii Cena Skupiny ČEZ pro nejúspěšnější velkou neziskovku se nejlépe řízenou neziskovkou stalo občanské sdružení IQ ROMA SERVIS, které se zasazuje za důstojné společenské uplatnění Romů.

Do ocenění byla zapojena také veřejnost, která svými téměř 6 000 hlasy vybrala v kategorii Cena veřejnosti ČSOB za nejlepší projekt aktivity občanského sdružení HELPPES – CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ.

O prestižní titul Neziskovka roku 2013 se ucházelo více než 120 neziskových organizací působících v České republice. Nejlépe hodnocená organizace z každé kategorie obdržela kromě titulu Neziskovka roku 2013 také finanční příspěvek v hodnotě 20 000 Kč, sérii vzdělávacích kurzů a speciální ceny od partnerů projektu. Všechny neziskové organizace, které se do projektu zapojily, získaly i cenný nástroj pro hodnocení svého „zdraví“ a možnost stát se příkladem pro další organizace.

Podobná ocenění mohou již řadu let získat neziskové organizace v zahraničí. Například ve Spojených státech zveřejňuje program GiveWell každoročně seznam TOP neziskových organizací, britským neziskovkám se pak dostává ocenění v podobě Charity Awards. Neziskovka roku přináší takovéto ocenění jako první i do České republiky.

Porota hodnotila nejen profesionalitu nominovaných organizací, ale i jejich přínos, originalitu a ambice. „Všichni finalisté prokázali kvalitní úroveň řízení svých organizací a platilo, že čím větší organizace, tím profesionálnější management. Při prezentacích se tak někteří snažili zaujmout například neotřelou týmovou choreografií, což rozhodně potěší a odhalí i to, co ve směrnicích rozhodně nenajdete," řekl Jiří Suchánek.

V porotě zasedli přední osobnosti a odborníci z prostoru českého neziskového sektoru i soukromé sféry: Hana Frištenská (vedoucí oddělení a tajemnice Rady vlády pro NNO), Pavla Gomba (výkonná ředitela UNICEF ČR a členka SR NROS), Jiří Suchánek (ředitel Nadace OKD), Ivana Ježková (CSR koordinátorka KPMG Česká republika), Simona Kaňoková (specialista public relations Skupiny ČEZ), Martin Kovář (ředitel Rozvoje péče o klienta v ČSOB), Tomáš Sacher (redaktor týdeníku Respekt) a Klára Tichá (manažerka Nadace Telefónica Czech Republic).

Děkujeme všem partnerům ocenění Neziskovka roku 2013:

  • Skupina ČEZ – generální partner
  • ČSOB
  • Telefónica Czech Republic
  • KPMG
  • IBM

Nad prvním ročníkem ocenění Neziskovka roku 2013 převzali záštitu místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská, která se stala zároveň patronkou slavnostního večera s vyhlášením výsledků ocenění, primátor hlavního města Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

1 2 3 4

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

22HLAV

22HLAV

S firmou 22Hlav dlohodobě spolupracujeme na hodnocení organizací a vytváření zpětné vazby a rozvoji ocenění Neziskovka roku.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je jedna z nejstarších evropských univerzit. V roce 2021 uzavřela UK s NROS memorandum o spolupráci. Od počátku spolupracují na metodice organizačního řízení Neziskovky roku.

Facebook