Vstup pro přihlášené organizace

Z holky pro všechno ředitelem

rozhovor s Janem Hanušem, ředitelem Charity Opava


Už dvacet let pracujete v organizaci Charita Opava. Jaké byly Vaše začátky?

Do Charity Opava jsem nastoupil před více než dvaceti lety. Předtím jsem pracoval v úspěšné firmě a přede mnou se rýsovala slibná kariéra zkušebního technika. Za sebou jsem už ale měl 27měsíční zkušenost civilní služby v psychiatrické léčebně. Jednou za mnou přišla ředitelka Charity Opava Anička Ekslerová a zeptala se mě, jestli bych u ní nechtěl pracovat. Nepadlo ani slovo o mé pracovní náplni nebo finančním ohodnocení. Hovořili jsme o tom, že budeme pomáhat lidem. A já kývl a odešel z jistoty tehdejšího zaměstnání do práce nové. Ve dvou kancelářích jsme seděli pohromadě účetní, ředitelka, vrchní sestra, pečovatelky a zdravotní sestry. A pestrá byla i má práce: byl jsem šofér, uklízeč, zkrátka holka pro všechno. To se ale mělo změnit – měl jsem se vyučit košíkářem a kartáčníkem a vyučovat nevidomé v připravovaném projektu ve Vlaštovičkách. Dopadlo to všechno jinak. Ale kdyby mi někdo před 20 lety řekl, že budu nakonec z holky pro všechno v Charitě ředitelem, byl bych přesvědčen, že se pomátl na rozumu. Ale člověk míní... Vidíte, Hospodin nechtěl, abych byl zkušebním technikem, ani abych vyráběl kartáče a košíky. Chtěl mne tady.

Zaměstnáváte přes dvě stě lidí. Kdo jsou tito lidé? Znáte je všechny osobně?

Máme celkem 213 zaměstnanců, větší polovina z nich jsou lidé s handicapem, kteří právě pro své zdravotní postižení nemohou obstát na běžném trhu práce. Tady u nás pracují hlavně v chráněných dílnách. Drtivou většinu samozřejmě znám osobně a kdykoli je příležitost, rád s nimi promluvím. Oni u mě mají dveře otevřené.

Kromě zaměstnanců spolupracujete také s dobrovolníky. Jak taková spolupráce vypadá a jak dobrovolníky získáváte?

Samozřejmě také pracujeme s dobrovolníky, nejvíce snad o pravidelné lednové Tříkrálové sbírce, kdy jich máme kolem pěti stovek. Snažíme se být s nimi v kontaktu po celý rok – pořádáme pro ně například v zimě bruslení a v létě prázdninovou veselici pod názvem Sluníčkové odpoledne. V sociálních službách se k nám dobrovolníci hlásí „sami“. Jsme velmi rádi za to, že s námi pomáhají pomáhat.

Komunikujete s veřejností? Jaké prostředky využíváte? Je pro Vás důležité, aby veřejnost byla o Vaší činnosti informována?

Samozřejmě, komunikace s různými veřejnostmi je důležitou součástí naší práce. Dáváme o sobě vědět v pravidelných rubrikách v řadě místních médií, živý je také náš web, kromě toho vydáváme pravidelný měsíčník s názvem Domovník, stáhnout si ho můžete na našich webovkách. Ne nadarmo jsme nazvali cyklus přednášek, koncertů, besed a setkání pro veřejnost, které jsme pořádali každý měsíc celý loňský rok u příležitosti 25 let existence Charity Opava CHARITA OPAVA VE VEŘEJNÉM PROSTORU. Vnímáme to tak, že veřejnost nestojí vně Charity Opava, ale je její součástí. Vždyť na naší práci se podílejí stovky dobrovolníků, sympatizantů, malých i velkých dárců, uživatelů služeb…

Získali jste ocenění Neziskovka roku 2014. Co Vás motivovalo k přihlášení?

Určitě jsme nepočítali s tím, že bychom snad mohli vyhrát. Ale bylo pro nás lákavé získat zpětnou vazbu o naší organizaci od odborníků, kteří soutěž organizují. A doporučuji to i dalším neziskovkám.

Součástí přihlášky do projektu Neziskovka roku je poněkud složitý sebehodnotící formulář. Stává se, že neziskové organizace odradí od dokončení celého přihlašovacího procesu. Jaké bylo pro Vás tímto formulářem projít?

Určitě to bylo velmi náročné a popravdě řečeno jsme se k tomu trochu museli nutit, mimo jiné i proto, že k nám formulář dorazil těsně před časem dovolených, kdy už jsme se viděli někde u vody s rodinami. Dokonce už někteří z nás mail hodili do koše, ale nakonec nám to nedalo a přece jen jsme se do dosti složitého i zdlouhavého vyplňování pustili. Dnes si občas říkáme, že pokud bychom to neudělali, ani bychom nevěděli, o co jsme přišli.

Co byste vzkázal dalším neziskovkám, které právě kvůli tomuto formuláři váhají s přihlášením, aby získali odvahu a celý přihlašovací proces absolvovali? Mohou tím něco získat?

Náš příběh je vlastně odpovědí na tuto Vaši otázku. Každá neziskovka má hodně práce a nikdy to nebude jinak. Čekat na to, že se přihlásím až později, až budu mít více času, znamená na přihlášení rezignovat. Kdybychom se navzájem „nehecli“ a nešli do mravenčí a místy nezáživné práce s vyplňováním, nebyli bychom dnes neziskovkou roku 2014. A to se může stejně tak týkat všech dalších neziskovek, které váhají.

Změnilo se něco poté, co jste se stali jedním z vítězů?

Ceny si velmi vážíme, je velkou pochvalou pro všechny naše pracovníky a také potvrzení pro všechny naše sponzory a dárce, že s jejich penězi zacházíme skutečně odpovědně a ve prospěch našich klientů. Je to ocenění za společné dílo nás všech – minulých i současných zaměstnanců, klientů, velkých sponzorů i tisíců a tisíců malých dárců, kteří nás podporují, mnoha institucí veřejné i státní správy, médií, která jsou nám nakloněna. Každý z nás se svým dílem zasloužil o to, že na Opavsku může pracovat velká organizace, která usiluje o to, aby se nám všem dohromady žilo lépe.

Vaše organizace je spojena s řadou lidských osudů. Existuje setkání či událost, které ve Vás zanechaly ojedinělou vzpomínku?

Charita Opava už za čtvrtstoletí své existence pomohla bez nadsázky tisícům lidí. Když se řekne „sociální práce a charitativní práce“, zní to příliš neosobně, ale tahle práce se nakonec vždy rozpadá na tisíce konkrétních lidských osudů, z nichž každý je neopakovatelný. Myslím, že mohu říci, že právě proto pro mne bylo každé setkání jedinečné.

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

22HLAV

22HLAV

S firmou 22Hlav dlohodobě spolupracujeme na hodnocení organizací a vytváření zpětné vazby a rozvoji ocenění Neziskovka roku.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je jedna z nejstarších evropských univerzit. V roce 2021 uzavřela UK s NROS memorandum o spolupráci. Od počátku spolupracují na metodice organizačního řízení Neziskovky roku.

Facebook