Vstup pro přihlášené organizace

Ročník 2015

Třetí ročník ocenění Neziskovka roku odstartoval 23. dubna na tradičním veletrhu neziskových organizací NGO Market. Uzávěrka přihlášek byla 17. července. Slavnostní večer spojený s vyhlášením nejlépe řízených neziskových organizací proběhl na půdě Senátu Parlamentu České republiky 3. listopadu. Ze 115 přihlášených organizací vybrala odborná komise v kategorii malých neziskovek Tamtamy o.p.s., mezi středně velkými Ranou péči EDA, o.p.s., a z velkých organizací Sdružení Linka bezpečí, která získala i největší počet hlasů v Ceně veřejnosti.

„Moc mne těší, že Neziskovka roku se stává tradiční značkou pro špičkové neziskové organizace, které si zaslouží ocenění a zájem veřejnosti. Přeji oceněným neziskovkám, finalistům, ale i všem, kteří se hodnocení zúčastnili, aby se jim práce dařila, přinášela jim radost a měli i nadále chuť zlepšovat svoje řízení,“ uvedla Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti.

Za Senát oceněným poblahopřála jeho místopředsedkyně Miluše Horská: „Ocenění Neziskovka roku je příležitostí, jak vyzdvihnout důležitost neziskového sektoru pro celou společnost.“

Kdo jsou oceněné organizace?

  
Neziskovka roku 2015 v kategorii malých neziskovek za podpory KPMG Česká republika

Tamtamy o.p.s.

Sociální firma, jejímž cílem je pomáhat lidem handicapovaným na trhu práce, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem. • „Našimi klientkami a klienty jsou nejčastěji lidé s kombinací zdravotního a sociálního hendikepu, tedy ti, kterým osud nezamíchal karty nijak příznivě, ale přesto věří, že i se špatnými kartami se dá hrát poctivá hra a jsou připraveni se na změně situace aktivně podílet.“

Neziskovka roku v kategorii Střední neziskovka za podpory O2 Czech Republic

Raná péče EDA, o.p.s.

Poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. • „Trénujeme zrak a drobnou motoriku. Poradkyně Rané péče EDA pomáhají rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.“

Neziskovka roku 2015 v kategorii Velká neziskovka za podpory Skupiny ČEZ a
Neziskovka roku 2015 v kategorii Cena veřejnosti za podpory Nadace Karla Janečka

Sdružení Linka bezpečí

Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující dětská krizová linka v České republice. Nepřetržitě poskytuje své služby od roku 1994. • „Linka bezpečí umí již dlouhou dobu pomáhat po emailu i po chatu, telefonní sluchátko ale stále zůstává tím nejdůležitějším pomocníkem pro poskytování kvalitní a snadno dostupné pomoci dětem s řešením náročných životních situací i každodenních starostí.“

Finalisté Neziskovky roku 2015

Neziskovkou roku se v každé kategorii může stát pouze jedna, která získá v několika fázích hodnocení nejvíce bodů. I ostatní finalisté však patří mezi vysoce kvalitní neziskové organizace. U malých neziskovek skončil na druhém místě EDUin, o.p.s. a na třetím místě Spolek přátel hradu Lukova. Mezi středně velkými obsadilo druhé místo Dětské krizové centrum, z.ú. a třetí pak Borůvka Praha, o.p.s. V kategorii velkých organizací se jako druhá umístila Ratolest Brno, občanské sdružení a třetí Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce.

Hodnotitelé semifinalistů Neziskovky roku 2015: Jan Černý (22 Hlav), Petr Hořejš (NROS), Ivana Ježková (KPMG Česká republika), Petr Konečný (Sanek Ponte), Věra Viktorínová (NROS), Petr Vrzáček (Univerzita Karlova).

Složení hodnoticí komise na finále Neziskovky roku 2015: Pavel Bachmann (Univerzita Hradec Králové), Ivana Ježková (KPMG Česká republika), Simona Kaňoková (Skupina ČEZ), Tomáš Řemínek (Nadace Karla Janečka), Hana Šilhánová (NROS), Ivo Toman (TAXUS International), Monika Tomíčková (Česká televize).

Videoprezentace semifinalistů 4. ročníku ocenění najdete na YouTube Neziskovky roku.

Děkujeme všem partnerům ocenění Neziskovka roku 2015:

  • Nadace Karla Janečka – hlavní partner
  • Skupina ČEZ – hlavní partner
  • KPMG Česká republika
  • O2 Czech Republic
  • Divadlo Archa
  • Fakulta humanitních studií UK Praha
  • Sanek Ponte
  • Hlava 22
  • Mediální partneři: deník E15, Respekt, Neziskovky.cz a Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Záštitu třetímu ročníku ocenění udělil Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky.

 

1 2 3 4 5 6 7

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

22HLAV

22HLAV

S firmou 22Hlav dlohodobě spolupracujeme na hodnocení organizací a vytváření zpětné vazby a rozvoji ocenění Neziskovka roku.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je jedna z nejstarších evropských univerzit. V roce 2021 uzavřela UK s NROS memorandum o spolupráci. Od počátku spolupracují na metodice organizačního řízení Neziskovky roku.

Facebook