Vstup pro přihlášené organizace

Kategorie ocenění

Ocenění Neziskovka roku 2014 je vyhlášeno ve třech kategoriích. Rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie je výše průměrného ročního obratu NNO za poslední tři roky, druhotným kritériem je počet zaměstnanců v posledních dvou letech 

Kategorie 1:

Cena pro nejúspěšnější malou neziskovku za kvalitně řízenou a společensky prospěšnou činnost
– kategorie je otevřena pro nestátní neziskové organizace, jejichž průměr výše ročních obratů za poslední tři roky nepřesáhl tři miliony korun nebo organizace, které nespadají do Kategorie 2 (průměrný obrat za poslední tři roky je vyšší než tři milióny, ale organizace v posledních dvou let nezaměstnávala zaměstnance na tři celé úvazky)

Kategorie 2:

Cena pro nejúspěšnější střední  neziskovku za kvalitně řízenou a společensky prospěšnou činnost
– kategorie je otevřena pro nestátní neziskové organizace, jejichž průměr výše ročních obratů za poslední tři roky je vyšší než tři miliony korun, ale nepřesáhla obrat deset milionů korun. Dalším kritériem kategorie je, že organizace zaměstnávala v posledních dvou letech zaměstnance na v přepočtu vyšším než tři celé úvazky.

Kategorie 3:

Cena pro nejúspěšnější velkou neziskovku, Cena za podpory Skupiny ČEZ za kvalitně řízenou a společensky prospěšnou činnost
kategorie je otevřena pro nestátní neziskové organizace, jejichž průměr výše ročních obratů přesáhl v posledních třech letech deset milionů korun.

Kategorie 4: 

Cena veřejnosti za nejlepší projekt, Cena za podpory Nadace Karla Janečka bude udělena mimo základní kategorie.  Ocenění v této kategorii bude uděleno na základě hlasování veřejnosti. Do hlasování budou zařazeny neziskové organizace, které se přihlásily do ocenění a úspěšně postoupily do druhé fáze hodnocení.

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

„V Plzeňském Prazdroji dlouhodobě podporujeme neziskový sektor, ať už finančně prostřednictvím našich grantových programů nebo formou  expertního dobrovolnictví v jejich dalším vzdělávání. Silný neziskový sektor je jedním z pilířů zdravé demokratické společnosti. Mám velkou radost z toho, že můžeme být partnerem tohoto ocenění  a  společně oslavit práci neziskového sektoru a poděkovat tak neziskovkám za jejich inspirativní práci."

Tereza Kamal,

specialistka firemní odpovědnosti, Plzeňský Prazdroj

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

Český rozhlas Radiožurnál

Český rozhlas Radiožurnál

Mediální partner -  Nejrychlejší zpravodajství z domova i ze světa: politika, ekonomika, kultura a sport. Rozhovory s osobnostmi. Zajímavosti a aktuality.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

Facebook