Vstup pro přihlášené organizace

Ročník 2014

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 4. listopadu na půdě Senátu PČR oceněné Neziskovky roku 2014. Z celkově 135 přihlášených organizací vybrala odborná komise v kategorii malých neziskovek o.s. Lata – Programy pro ohroženou mládež, mezi středně velkými o.s. PFERDA – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením a z velkých organizací Charitu Opava. V Ceně veřejnosti mezi 15 semifinalisty ocenění obhájil loňský vítěz Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.

„Letošní ročník Neziskovky roku nás utvrdil v přesvědčení, že se český neziskový sektor opravdu profesionalizuje. Vybrat z každé kategorie pouze jednoho vítěze nebylo vůbec snadné, nakonec ani v Ceně veřejnosti nebyl tentokrát náskok prvního tak veliký,“ shrnula Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti, a dodala: „Věříme, že kvalita organizačního řízení vítězů, kteří díky nové podobě našeho Ocenění během slavnostního vyhlášení doslova zazářili, bude inspirací nejen ostatním neziskovkám, ale také dobrým vodítkem pro dárce.“

Kdo jsou oceněné organizace?


Neziskovka roku 2014 v kategorii malých neziskovek za podpory KPMG Česká republika

Lata – Programy pro ohroženou mládež

Lata pomáhá ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám v Praze a okolí zvládat nepříznivé nebo ohrožující životní situace formou vrstevnické podpory od vyškoleného dobrovolníka i odborné sociální péče.

Neziskovka roku 2014 v kategorii středních neziskovek za podpory ČSOB

PFERDA – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením

Pferda podporuje dospělé lidi s mentálním postižením, aby mohli žít samostatný život a bydlet jako ostatní lidé. Pro jejich profesní přípravu vede Tréninkovou kavárnu Láry Fáry.

Neziskovka roku 2014 v kategorii velkých neziskovek za podpory Skupiny ČEZ

Charita Opava

Poskytuje služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným a zaměstnává osoby s problémy na trhu práce. Provozuje 2 chráněné dílny, 10 sociálních služeb, ošetřovatelskou a hospicovou terénní zdravotnickou službu, ale i Mateřské centrum a Wellness.

Neziskovka roku 2014 v kategorii Ceny veřejnosti za podpory Nadace Karla Janečka

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené

Helppes pomáhá lidem s nejrůznějšími typy postižení prostřednictvím speciálně vycvičených asistenčních a signálních psů. Věnuje se také osvětě a pořádá např. kurzy pro majitele psů.

Další finalisté kategorií podle velikosti organizace

Neziskovkou roku se v každé kategorii může stát pouze jedna, která získá v několika fázích hodnocení nejvíce bodů. Přesto patří i ostatní finalisté mezi vysoce kvalitní neziskové organizace. U malých neziskovek skončilo na druhém místě o.s. AMA – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel a na třetím o.p.s. Alternativa 50+. Mezi středně velkými obsadila druhé místo Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci a třetí pak o.p.s. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené. V kategorii velkých organizací se jako druhá umístila o.p.s. Člověk v tísni a třetí Slezská diakonie.

Hodnotitelé semifinalistů Neziskovky roku 2014: Jan Černý (BVM Audit), Petr Konečný (Sanek Ponte), Ivana Ježková (KPMG Česká republika), Petr Vrzáček (FHS Univerzita Karlova), Petr Hořejš (NROS), Věra Bohuslávková (NROS).

Složení hodnoticí komise na finále Neziskovky roku 2014: Simona Kaňoková (Skupina ČEZ), Tomáš Řemínek (Nadace Karla Janečka), Alena Králíková (ČSOB), Ivana Ježková (KPMG Česká republika), Věra Svobodová (Neziskovky.cz), Veronika Cézová (Pražský deník), Monika Tomíčková (Česká televize), Petra Horáková (Hospodářské noviny), Pavel Bachmann (Univerzita HK), Olga Shirobokova (Ashoka), Hana Šilhánová (NROS).

Videoprezentace semifinalistů 2. ročníku ocenění najdete na YouTube Neziskovky roku.

Děkujeme všem partnerům ocenění Neziskovka roku 2014:

  • Skupina ČEZ – generální partner
  • Nadace Karla Janečka – hlavní partner
  • ČSOB
  • KPMG Česká republika
  • Mediální partneři: deník E15, Neziskovky.cz a seriál Pražské neziskovky
  • Partneři kampaní: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, Dopravní podnik města Hradce Králové a společnost AUDIS BUS

Záštitu nad Neziskovkou roku 2014 převzali místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

1 2 3 4

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

22HLAV

22HLAV

S firmou 22Hlav dlohodobě spolupracujeme na hodnocení organizací a vytváření zpětné vazby a rozvoji ocenění Neziskovka roku.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je jedna z nejstarších evropských univerzit. V roce 2021 uzavřela UK s NROS memorandum o spolupráci. Od počátku spolupracují na metodice organizačního řízení Neziskovky roku.

Facebook