Vstup pro přihlášené organizace

Systém hodnocení

V roce 2021 probíhá 9. ročník ocenění Neziskovka roku, opět ve třech kategoriích: velká, střední a malá neziskovka. Ve speciální kategorii Cena veřejnosti rozhoduje o nejúspěšnější neziskovce hlasováním široká veřejnost.

Hodnoticí proces ocenění Neziskovka roku 2021 je založen na unikátní metodice „Zdravé organizační řízení“©. Tato metodika byla vytvořena Nadací rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013. Na hodnocení  spolupracují nezávislí odborníci z řad komerčního i neziskového sektoru, státní správy, experti a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji občanské společnosti v ČR.

Hodnocení probíhá ve třech fázích:

1. Formální kontrola

Formálně zkontrolovány jsou všechny došlé elektronické formuláře. V rámci formální kontroly může být organizace vyzvána k doplnění informací ve stanovené lhůtě. O výsledku hodnocení jsou organizace informovány elektronicky.

2. Hodnocení v místě působení organizace

V každé kategorii postupuje do druhé fáze pět organizací. Hodnocení těchto neziskovek dvěma externími hodnotiteli dle předem daných kritérií pak probíhá v místě působení organizací nebo online prostředky. Cílem je ověřit pravdivost údajů uvedených v sebehodnoticím formuláři, odstranit případné nejasnosti, získat a ověřit informace o projektu, které organizace uvedla. Hodnotitel zpracovává komplexní zprávu, v níž jsou shrnuta hlavní zjištění.

3. Prezentace před komisí

K závěrečné prezentaci organizací jsou pozváni tři finalisté z každé kategorie. Nezávislá hodnoticí komise určuje konečné pořadí vítězů v každé kategorii.

Podrobně se vše dočtete v dokumentu Pokyny pro účastníky Neziskovky roku 2021.

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je jedna z nejstarších evropských univerzit. V roce 2021 uzavřela UK s NROS memorandum o spolupráci. Od počátku spolupracují na metodice organizačního řízení Neziskovky roku.

Facebook