Vstup pro přihlášené organizace

Poslední ročník 2021

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje devátý ročník ocenění pro české neziskovky, které umožňuje přihlášeným vyhodnotit řízení své činnosti a získat inspiraci ke zlepšení. Titul Neziskovka roku 2021 obdrží nejlépe vedené organizace ve třech kategoriích (malá, velká, střední neziskovka) a také v Ceně veřejnosti.

Harmonogram Neziskovky roku 2021

Nezisková organizace může být do ocenění někým nominována nebo se přihlásí sama. Nominace tedy není k přihlášení nutná. Nominované neziskové organizace budou osloveny, o nominaci informovány a vyzvány k přihlášení do ocenění.

Po přihlášení a vyplnění sebehodnoticí formuláře bude následovat třífázové hodnocení přihlášených neziskovek. Začne kontrolou poskytnutých podkladů k přihlášce (formální kontrola), pokračovat bude kontrolními návštěvami hodnotitelů u nejúspěšnějších organizací a v závěrečné fázi se finalisté budou prezentovat před odbornou komisí.

Od 15. 11. 2021 – 10. 1. 2022 bude probíhat hlasování v Ceně veřejnosti mezi semifinalisty ocenění.

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku proběhne v lednu 2022.

30. 7. 2021  Zahájení 9. ročníku ocenění
30. 7. – 31. 8. 2021 Nominace neziskových organizací
30. 7. – 30. 9. 2021  Registrace, vyplnění a odeslání sebehodnoticího formuláře
22. 10. – 31. 10. 2021  Formální hodnocení v NROS
2. 11. 2021  Vyhlášení max. 5 semifinalistů v každé kategorii
4. 11. – 13. 12. 2021  Hodnocení v organizacích
15. 11. 2021 – 10. 1. 2022  Hlasování v Ceně veřejnosti
17. 12. 2021  Prezentace finalistů před hodnoticí komisí
Leden 2022  Slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku ocenění

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je jedna z nejstarších evropských univerzit. V roce 2021 uzavřela UK s NROS memorandum o spolupráci. Od počátku spolupracují na metodice organizačního řízení Neziskovky roku.

Facebook