Vstup pro přihlášené organizace

Známe nejlepší Neziskovky roku 2017

Všichni semifinalisté 5. ročníku ocenění se sešli na slavnostním večeru v pondělí 27. listopadu 2017 v Divadle Archa, kde byly vyhlášeny vítězné organizace ve třech hlavních kategoriích i v Ceně veřejnosti. Přítomni byli také partneři ocenění a někteří hodnotitelé, nechyběla dobrá nálada ani fotograf (fotogalerii najdete pod článkem).

Již popáté udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění Neziskovka roku. Během slavnostního večera převzaly vítězné organizace prestižní titul a nádhernou trofej ve tvaru hranolu z optického skla neziskové organizace ve čtyřech kategoriích (malá, střední a velká organizace, Cena veřejnosti).

Titul Malá neziskovka si odnesla organizace Celé Česko čte dětem o.p.s. se sídlem v Ostravě.

Titul Střední neziskovka získal Domácí hospic Vysočina, o.p.s., z Nového Města na Moravě.

Titul Velká neziskovka obdržela organizace ACORUS, z.ú., z Prahy.

Cenu veřejnosti a srdce veřejnosti si v letošním roce vydobyl Hospic sv. Jana N. Neumanna z Prachatic, který získal 2 697 hlasů. Celkem hlasovalo 6 911 lidí.

Všechny oceněné organizace si odnesly finanční odměnu a věcné dary od podporovatelů akce. Vítěz v Ceně veřejnosti pak obdržel také poukaz na pobyt ve Vile Čerych.

V letošním ročníku o vítězi rozhodly v některých kategoriích pouze dvě desetiny bodů. Kvalita řízení organizací je tak vyrovnaná a zlepšuje se každým rokem. Všichni ti, co se probojovali do finále, jsou vítězové,“ říká k letošnímu ročníku Jana Vožechová, zástupkyně ředitelky NROS a manažerka Neziskovky roku.

Ocenění NEZISKOVKA ROKU je jeden z nejvhodnějších způsobů, jak zviditelnit profesionálně řízené neziskovky, představit příklady dobré praxe ostatním a ukázat na kvalitu jejich práce. Tyto prestižní ceny pro profesionálně vedené neziskové organizace uděluje NROS na základě vlastní vyvinuté metodiky „Zdravého organizačního řízení“©. 

Ocenění Neziskovka roku 2017 podporují: hlavní partner Skupina ČEZ a partneři Česká spořitelna, Plzeňský Prazdroj, Nadace Preciosa, Nadace Neziskovky.cz a Divadlo Archa. Mediálním partnerem ocenění je Česká televize, Český rozhlas Radiožurnál a Právo.

Skupina ČEZ již pátým rokem podporuje ocenění neziskových organizací, které jsou příkladné jak způsobem manažerského řízení, tak výsledky své práce. Vítězové Neziskovky roku jsou příkladem a motivací pro další organizace. Právě na profesionálním rozvoji neziskového sektoru nám záleží, a proto i jinak pomáháme veřejným organizacím po celé České republice,“ uvádí Michaela Chaloupková, členka představenstva a leader pro udržitelný rozvoj Skupiny ČEZ.

Jaké byly první dojmy zástupců oceněných Neziskovek roku 2017?

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM O.P.S. 

Zakladatelka a ředitelka organizace Eva Katrušáková k získání titulu Malá neziskovka 2017 uvádí: Vnímám to jako velké překvapení a obrovské zadostiučinění pro celý náš tým, který společně pracuje a dělá to srdcem. Určitě je to důležité i pro naše sponzory, pro ty, kteří nás podporují. Lidé málo vědí o tom, co se děje ve veřejně prospěšných organizací, takže ze širšího hlediska považuji ocenění za důležité v tom, že se tímto způsobem ukáže, kolik z nich dělá krásnou, záslužnou práci.“

O organizaci: Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení a utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA, O.P.S.

Ředitel hospice Petr Havlíček na získání titulu Střední neziskovka 2017 reaguje slovy: „Takovéto ocenění znamená prestiž pro každou organizaci a pro nás samozřejmě také. Hospicová péče se v současné době sice dostává do povědomí občanů, ale myslím si, že pořád ještě málo. I ocenění v takovéto soutěži může obohatit veřejnost v tom, že se seznámí s aktivitami hospicové péče.“

O organizaci: Už třináct let poskytuje tato obecně prospěšná společnost lidem v Kraji Vysočina domácí hospicovou péči, ve které doprovází vážně nemocné a umírající pacienty v posledním období jejich života v domácím prostředí. Zabezpečují zde zdravotní i sociální podporu nemocnému a také jeho rodině, která se s pomocí Hospice o nemocného stará. Posláním je umožnit nemocnému důstojně prožít poslední období života v prostředí svého domova a mezi svými nejbližšími a při plně ošetřené bolesti.

ACORUS, Z.Ú.

Zástupkyně ředitelky Iveta Wollerová k získání titulu Velká neziskovka 2017 říká: „Cítím to tak, že jsme získali neziskového Oscara, je to opravdu velká radost. Mám pocit, že nám to mimo jiné může přinést nějakou publicitu na žádoucích místech, protože jak jsme zmiňovali během hodnocení v Neziskovce roku, náš velký cíl je nový azylový dům.“

Ředitelka Jaroslava Chaloupková svoji kolegyni doplňuje: „Jsem ráda, že jsme cestu Neziskovkou roku absolvovali, protože díky tomu jsme si spoustu věcí s týmem i v užším managementu srovnali.  Získali jsme jednak důležitou sebereflexi, jednak podklady pro naši další činnost a směřování.“

O organizaci: ACORUS je nezisková organizace, která již 20 let pomáhá obětem domácího násilí. Ti, kdo zažili domácí násilí, se zpravidla delší dobu pohybovali v kruhu výčitek, ponížení, žárlivých scén, fyzických útoků. Příčinou setrvání ve vztahu, kde jeden z partnerů uplatňuje moc a převahu nad druhým, bývá nejčastěji strach – z reakce partnera v případě odchodu, z tíživé ekonomické situace, která pak nastane, ze soudních sporů o děti.

HOSPIC SV. JANA N. NEUMANNA

Ředitel hospice Robert Huneš získání Ceny veřejnosti komentuje slovy: „Vždycky je nejhezčí závěr závodu. Když se ohlédnu za průběhem toho závodu, tak bych s nadsázkou mohl říct, že to je velká dávka paliva do motoru naší náročné práce. Se vší poctivostí je to podpora a ocenění toho, co děláme. Vnímáme to jako pochvalu a pomoc pro všechny hospice v naší zemi. Ta práce je extrémně těžká a tohle je účinný doping.“

O organizaci: Hospic Sv. Jana N. Neumanna umožňuje těm nejpotřebnějším, nevyléčitelně nemocným lidem důstojný odchod ze života bez bolesti na těle i na duši. Cílem je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů i jejich rodin, aby mohli co nejplněji, nejaktivněji a ve společnosti blízkých prožít poslední chvíle. Nabízí nejen moderní nadstandardní péči v krásném prostředí, ale i spoustu kulturních a vzdělávacích aktivit.

Tisková zpráva z 28. 11. 2017 ke stažení

Přehled finalistů najdete zde

Všechny informace k 5. ročníku ocenění najdete zde

Fotografie ze slavnostního večera pořídil pro Nadaci rozvoje občanské společnosti fotograf Jakub Hrab.

1 2 3 4 5 6

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je jedna z nejstarších evropských univerzit. V roce 2021 uzavřela UK s NROS memorandum o spolupráci. Od počátku spolupracují na metodice organizačního řízení Neziskovky roku.

Facebook