Nad 10. jubilejním ročníkem Neziskovky roku převzala záštitu Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Před jejím jmenováním do funkce působila jako předsedkyně Výboru pro práva dítěte, členka Rady vlády pro lidská práva a členka Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Založila a vedla Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. Působila také jako gestorka agendy dětského duševního zdraví v oddělení reformy systému péče o duševní zdraví na Ministerstvu zdravotnictví. Je držitelkou ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za prosazování kvality a otevřenosti vzdělávacích systémů a aktivity v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti. Psychiatrickou společností České lékařské společnosti byla oceněna medailí za podporu změn v systému péče o dětské duševní zdraví. V minulosti spolupracovala s Úřadem veřejného ochránce práv a byla členkou poradního orgánu Expert Group on Social Investment for Growth and Cohesion of EU v Evropské komisi.

Zdroj: Úřad vlády

Písemná záštita ke stažení.