10. jubilejní ročník Neziskovky roku probíhá pod záštitou Kláry Šimáčkové Laurenčíkové

Nad 10. jubilejním ročníkem Neziskovky roku převzala záštitu Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Před jejím jmenováním do funkce působila jako předsedkyně Výboru pro práva dítěte, členka Rady vlády pro lidská práva a členka Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Založila a […]

Jubilejní 10. ročník Neziskovka roku je tu. Přihlaste se i vy!

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zahájila jubilejní 10. ročník ocenění Neziskovka roku.Neziskové organizace z celé České republiky se zaměřením na sociální práci, životní prostředí,vzdělávání a jiné veřejně prospěšné aktivity se mohou do soutěže hlásit do 4. listopadu. Nedílnousoučástí přihlašování organizací je jejich nominace fanoušky. Kromě ceny získají všichni přihlášenícennou zpětnou vazbu, která jim pomůže v […]