Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zahájila jubilejní 10. ročník ocenění Neziskovka roku.
Neziskové organizace z celé České republiky se zaměřením na sociální práci, životní prostředí,
vzdělávání a jiné veřejně prospěšné aktivity se mohou do soutěže hlásit do 4. listopadu. Nedílnou
součástí přihlašování organizací je jejich nominace fanoušky. Kromě ceny získají všichni přihlášení
cennou zpětnou vazbu, která jim pomůže v jejich profesionalizaci.


Podobně jako je známé ISO9001, tedy mezinárodní uznávaná norma pro systémy řízení kvality, i v
Čechách máme již 10 let vlastní certifikaci kvality řízení vytvořenou speciálně pro nevládní neziskové
organizace. Jde právě o Neziskovku roku, která prověřuje profesionalitu řízení organizací plnících
veřejně prospěšný zájem.
„Jak nám potvrdila dopadová data, organizace se díky účasti v Neziskovce roku kapacitně zvětšují,
zvyšují příjmy z fundraisingu a umí lépe finančně i personálně řídit. Těší nás proto, že startujeme již

10. ročník této prestižní soutěže a děkujeme partnerům ocenění a to Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO
a České spořitelně, že profesionalitě řízení fandí spolu s námi,“ dodává Taťána Plecháčková, ředitelka
NROS.
V letošním ročníku se můžou organizace a široká veřejnost těšit na novou podobu webových stránek
Neziskovky roku a také na nový způsob podání nominace a přihlašování. Od letošního roku se
nominace i přihlášení provádí přes účastnickou sekci v aplikaci NROS.
,,Semifinalisté všech tří kategorií – malá, střední a velká neziskovka – budou známy 18. listopadu.

Z nich vzejde i držitel Ceny veřejnosti, o kterém rozhodnou hlasy všech, kdo chtějí a budou
mezi 5. prosincem 2022 až 9. lednem 2023 hlasovat. Vítěze všech kategorií vyhlásíme v lednu 2023 na
slavnostním galavečeru. Organizace, které nepostoupí do semifinále, získají zpětnou vazbu k
vylepšení procesů v organizaci a také mají možnost se dále vzdělávat v rámci vzdělávacích kurzů
NROS,“ upřesňuje Jakub Gloza, koordinátor Neziskovky roku.
Poslední velmi příjemnou novinkou je Cena Ladislava Čerycha za neziskový čin roku. V této kategorii
ocení Nadace rozvoje občanské společnosti jednotlivce nebo organizaci, kteří nějakým způsobem
pomohli k budování občanské společnosti. Cílem je zviditelnit vyjímečné skutky a projekty a ukázat
ostatním dobré příklady praxe a inspirovat je. Přihlášení příběhů je možné přímo na webu
Neziskovky roku.

Důležitost kvalitního řízení vnímají i Nadační fond Škoda auto, Česká spořitelna a Nadace ČEZ a
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, kteří dlouhodobě ocenění podporují.