Ocenění za mimořádné činy pro občanskou společnost nese název po významném mecenáši Ladislavu Čerychovi, osobnosti, která svou vzdělaností, skromností, velkorysostí a nepolevujícím elánem si získala obdiv široké veřejnosti. Od konce 90. let se věnoval podpoře programů mezinárodní spolupráce a šíření myšlenek evropské integrace, což se promítlo i do jeho spolupráce s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) iniciovala udílení této ceny v roce 2020 ve vazbě na události kolem pandemie COVID19 a chtěla tak reagovat na úžasnou vlnu občanských iniciativ a solidarity. Současně chtěla navázat na odkaz Ladislava Čerycha, který svým životním příběhem naplňuje důležité hodnoty občanské společnosti a nadace samotné, tedy respekt, soudržnost a upevňování demokratických hodnot. “Moc si ocenění vážím. Zpočátku jsem měla pocit jisté nepatřičnosti, protože jsem nikde neviděla ten onen velký „čin“. Ale ono je to jinak, a jsem moc ráda, že porota toto téma ocenila. Pracujeme s rodinami, které jsou z nejrůznějších důvodů na okraji společnosti. Je to ocenění, že naděje, láska a trpělivost je taky velký čin.”, zhodnotila své pocity Markéta Horneková.  

Markéta získala kromě skleněného ocenění také finanční a věcné odměny, které využije ve prospěch své záslužné činnosti.

Vítěze vybrala odborná porota z celkem 22 zaslaných příběhů. Do finále se dále probojoval příběh Petra Tobiáše, který se  jako dobrovolník v době pandemie zapojil stovkami dobrovolnických hodin do rozsáhlé pomoci seniorům a ostatním potřebným v Děčíně.  Jeho obrovské nasazení pomohlo zajistit péči o seniory v době, kdy se instituce potýkaly s fatálními výpadky personálu. Čin pana Tobiáše je výjimečný i v tom, že v té době dálkově studoval vysokou školu, jako samoživitel pečoval dvě nezletilé dcery a zároveň pracoval na ARO v nemocnici Děčín.

Ocenění hodný je i příběh Marka Tůmy, který v posledním roce inicioval dvě dobročinné sbírky – na pomoc lidem z Jižní Moravy zasaženým tornádem a na podporu okupované Ukrajiny. Markova iniciativa vynesla přes 30 tisíc korun na pomoc těm, kteří to potřebují. Marek žije s postižením, využívá sociální služby a zároveň pracuje v chráněné úklidové dílně.  Je zářným případem toho, že osoby se znevýhodněním nejsou jen pasivními příjemci cizí pomoci, že ten kdo má dobré srdce, nabízí pomoc a snaží se aktivizovat lidi kolem sebe.