Cena veřejnosti
HLASUJTE

Vstup pro přihlášené organizace

Cena veřejnosti 2021

Cena veřejnosti je speciální kategorií ocenění Neziskovka roku. Pro svoji neziskovku roku můžete v 9. ročníku ocenění hlasovat od 15. 11. 2021 – 10. 1. 2022.

 

Cena veřejnosti je speciální kategorií ocenění Neziskovka roku. Zatímco v hlavních třech kategoriích o oceněných neziskovkách rozhodují odborníci, v Ceně veřejnosti se naši semifinalisté ucházejí o přízeň širokých davů. Pro vybranou neziskovou organizaci můžete hlasovovat jen jednou z jednoho vyplněného emailu. Po vyplnění je potřeba potvrdit hlasování kliknutím na odkaz, který vám přišel na email.

Atmosféra z.s.

Připravujeme zážitky pro rozvoj jednotlivců a skupin, vytváříme atmosféru k osobnímu růstu sebe i ostatních. Pomocí prostředků zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení se v našich programech zaměřujeme na rozvoj v oblasti osobnostně-sociální, environmentální a mediální výchovy a kompetencí. Naším cílem je poskytnout prostor k rozvoji žákům, třídním kolektivům a dobrovolníkům. Pravidelně také vzděláváme a podílíme se na projektech „Patron“ pro děti z dětských domovů, Aktiv, nebo „Mám Větší... více

Česká federace potravinových bank z.s.

Jsme Česká federace potravinových bank a zastupujeme 15 potravinových bank v České republice na národní i mezinárodní úrovni. Společně denně zachraňujeme stovky tun potravin před likvidací a poskytujeme potravinovou pomoc 150 tisícům lidem v nouzi. Federace potravinové banky zastupuje, koordinuje a pomáhá regionům, aby se jejich týmy mohly soustředit na každodenní práci a zajištění pomoci. Organizujeme také Sbírku potravin a koordinujeme více než 4000 dobrovolníků, kteří při ní pomáhají. více

Charita Česká Lípa

Charita Česká Lípa je největší nezisková organizace na Českolipsku pomáhající lidem v nouzi již 21 let. Oblasti pomoci jsou: -        Pomoc v nouzi rodinám, matkám nebo otcům s dětmi. -        Rozvoz handicapovaných dětí do školy. -        Zaměstnávání osob s handicapem. Provozujeme dva azylové domy pro matky nebo otce s dětmi, sociální ubytovnu, centrum pro pěstounské rodiny, charitní šatníky. Posláním je pomoc lidem v tísni, ohrožení a nouzi a to skrze charitativní, sociální služby a... více

Nedoklubko z.s.

Nedoklubko je nestátní nezisková organizace podporující rodiny předčasně narozených dětí. Poskytuje okamžitou a ucelenou informační podporu a zvyšuje povědomí o problematice předčasného porodu. Spolupracuje se všemi perinatologickými centry v ČR a souvisejícími odbornými společnostmi. Prostřednictvím regionálních koordinátorek předává potřebné vybavení na neonatologická oddělení a podpůrné materiály rodičům. Podporuje odborný výzkum příčin a prevence předčasného porodu.  Nedoklubko je tu pro... více

Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.

Již od roku 2014 provázíme rodiče, kterým zemřelo miminko během těhotenství,  porodu či krátce po něm.Poskytujeme rodinám krizovou intervenci, odborné sociální poradenství a poradenství pro pozůstalé.Provázíme je tak dlouho, jak potřebují.Vytváříme memoryboxy – unikátní krabičky pro uchování vzpomínek na  miminko.Provozujeme  terapeutickou on-line komunitu rodičů. Budujeme pietní místa.Školíme v nemocnicích perinatální paliativní péči a usilujeme o její začlenění do českého zdravotnictví. více

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s.

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z.s. je střešní organizací pro spolky pracující s dětmi a mládeží v oblasti mimoškolních aktivit (vedou kroužky, kluby, organizují dětské tábory, pořádají akce pro veřejnost aj.). Cílem naší organizace je pomoct členům nejen při jejich běžné činnosti, ale podpořit je v jejich rozvoji. Tím, že se budou lidé v neziskových organizacích vzdělávat, vzájemně inspirovat, podporovat a pomáhat si, budou i poskytované služby kvalitnější a dostupnější pro všechny. více

Právě teď! o.p.s.

Posláním organizace Právě teď! o.p.s. je změna pohledu společnosti na vnímání stáří a stárnutí. Pro tzv. aktivní seniory převážně v Praze připravuje vzdělávací (např. trénování paměti, Akademie AMOS), pohybové (Nordic Walking, plavání, hra mölkky), komunitní a společenské aktivity a snaží se o vytváření pozitivních seniorských vzorů (např. Babička roku). V současnosti organizace připravuje programy i v on-line prostředí a plánuje toto prostředí více využívat i v budoucnu, zejména v zimních... více

RADKA z.s.

RADKA oslavila osmnáctiny a i díky vám jde dál.Na začátku byly kadaňské maminky s dětmi, které si neměly kde hrát, pak chtěli s dětičkami plavat a samy se vzdělávat. Jak rostla naše rodina přišly nové výzvy - zájmové kroužky, tábory, dobrovolnictví, přednášky, kurzy a akce pro veřejnost. Dnes se u nás angažují také senioři a mládež z celého regionu, do škol přinášíme neformální učení a spolupracujeme se zahraničím. Máme vlastní jesle, školku a školu. S námi může být aktivní každý. více

Rodinné Integrační Centrum z.s.

Rodinné Integrační Centrum z.s. poskytuje 3 sociální služby: ranou péči pro rodiny s dětmi s autismem (dále s PAS);  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS a sociální rehabilitaci pro osoby s PAS z Pardubického kraje. Dále realizujeme aktivizační služby a integrační aktivity: příměstské tábory, canisterapii, muzikoterapii, službu Doprovázení a péče, vzdělávání, volnočasové kluby, apod. Nově se RIC z.s. věnuje projektu Homesharing (sdílení domova o dítě s PAS) a Biofeedbacku.   více

SANANIM z.ú.

SANANIM, nezisková organizace pro léčbu závislých a pomoc jejich rodinám. Zmírňujeme dopady závislostí, bráníme šíření infekčních nemocí. V terénu jsme každý den v kontaktu s 300 uživateli, kterým vyměníme 4500 stříkaček. Systém péče tvoří 16 zařízení, kde reagujeme na nové potřeby klientů. Naše služby vykazují vysokou úspěšnost. Klienty nesoudíme, doprovázíme je na cestě k úzdravě. Více než 30 let děláme dobrou práci a chceme v ní pokračovat. Pro naše komplexní pojetí léčby závislostí jsme... více

Spolek Jokes&Games

Jsme spolek nadšených dobrovolníků, který pořádá vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi a školy. Hledáme možnosti, jak svět zábavy dále posouvat a dávat mu smysluplný rozměr.  Myšlenka Jokes Games vznikla v roce 2007 v Šumperku, kdy byl Jakub Gloza žákem na základní škole a společně se svými spolužáky připravoval zábavné stanoviště pro mladší žáky. Za 14 let se kroužku stala organizace, která sdružuje přes 150 mladých a nadšených dobrovolníků, kteří věnují svůj volný čas dětem a... více

Tyfloservis o.p.s.

Tyfloservis již 30 let pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem na jejich cestě k samostatnému a nezávislému životu. Nabízí podporu, informace a nácvik dovedností, jako je například chůze s bílou holí a orientace v prostoru, čtení a psaní Braillova bodového písma, poradenství v oblasti pomůcek apod. Služby poskytuje zcela zdarma, prostřednictvím 13 krajských středisek, ambulantně i terénně, po celé České republice. Cílovou skupinu představují lidé s těžkým zrakovým postižením ve věku 15 a více let. více

Unie porodních asistentek z.s.

Unie porodních asistentek je profesní organizace, která sdružuje porodní asistentky. Vzděláváme je, poskytujeme jim informační i psychickou podporu tak, aby bezpečně mohly pečovat o ženy, děti a celé jejich rodiny.   Poskytujeme však podporu i přímo rodinám. Pokud nemůžete najít porodní asistentku, podívejte se na mapu na našich stránkách. Pokud chcete její odbornou a laskavou radu, napište nebo zavolejte na linku Rodím v klidu.   Chceme, aby každá žena mohla mít svoji porodní asistentku! více

×

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

22HLAV

22HLAV

S firmou 22Hlav dlohodobě spolupracujeme na hodnocení organizací a vytváření zpětné vazby a rozvoji ocenění Neziskovka roku.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je jedna z nejstarších evropských univerzit. V roce 2021 uzavřela UK s NROS memorandum o spolupráci. Od počátku spolupracují na metodice organizačního řízení Neziskovky roku.

Facebook