Vstup pro přihlášené organizace

Cena veřejnosti 2020

HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO. DĚKUJEME VÁM ZA VAŠE HLASOVÁNÍ. NA KONCI LEDNA SE DOZVÍTE VÝSLEDKY NA NAŠICH STRÁNKÁCH A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.

 

Cena veřejnosti je speciální kategorií ocenění Neziskovka roku. Pro svoji neziskovku roku můžete v 8. ročníku ocenění hlasovat od 20. října do 20. prosince 2020.

 

Cena veřejnosti je speciální kategorií ocenění Neziskovka roku. Zatímco v hlavních třech kategoriích o oceněných neziskovkách rozhodují odborníci, v Ceně veřejnosti se naši semifinalisté ucházejí o přízeň širokých davů. Pro vybranou neziskovou organizaci můžete hlasovovat jen jednou z jednoho vyplněného emailu. Po vyplnění je potřeba potvrdit hlasování kliknutím na odkaz, který vám přišel na email.

CEDR Pardubice o.p.s.

CEDR Pardubice o.p.s. je obecně prospěšná společnost poskytující sociální služby lidem se zdravotním omezením v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí. Naše sociální služby nabízíme osobám se zkušeností s psychickým onemocněním a osobám se získaným poškozením mozku. V celkem šesti provozech zaměstnáváme osoby se zdravotním omezením. Našim klientům se snažíme zkvalitnit jejich životy, pomáhat jim v integraci do společnosti a překonávat problémy spojené s nemocí a se zdravotním omezením. více

Česká maltézská mládež, z.s.

Česká maltézská mládež je organizace sdružující osoby s fyzickým i duševním handicapem a dobrovolníky z celé České republiky. Naším cílem je organizace volnočasových a jiných dobročinných aktivit pro mladé handicapované, osoby jinak potřebné a pro pomáhající dobrovolníky. Mezi naše činnosti patří pravidelná organizace výletů, duchovních, sportovních a kulturních akcí apod. Součástí naší práce je také odborná příprava dobrovolníků a fundraising na podporu naší činnosti. více

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace CHKo Mikulášovice

Náš spolek je zaměřen na práci s dětmi, pořádá soutěžní výstavu Velikonoční kraslice, letní a podzimní výstavy zvířat mladých chovatelů, expozice na nožířských a městských slavnostech a největší a jedinečnou akci, kterou je již mnoho let náš letní dětský tábor se zvířaty, který je i akcí mezinárodní. Letos pořádáme i vánoční tábor. Jsme zapojeni i spoluorganizujeme akce Olympiáda mladých chovatelů, 72 hodin a Ukliďme Česko. Chovatelský kroužek se schází každý týden. Místo působení organizace:... více

Charita Uherský Brod

Charita Uherský Brod je církevní právnická osoba mající právní subjektivitu. Předmětem její činnosti je zejména charitativní a humanitární činnost, pořádání sbírek, účelových akcí, zřizování a provozování služeb, domovů, ústavů, zdravotnických a jiných zařízení. Posláním naší organizace je poskytovat sociální služby lidem v těžké životní situaci na principech křesťanské lásky. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytujeme pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče. více

Clementas Kolín, z.ú.

V domově Clementas Kolín, z.ú., poskytujeme odlehčovací službu a denní stacionář. Naše služby umožňují nemocným seniorům zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Staráme se o seniory s chronickým onemocněním, zejména s poruchami paměti, s omezenou hybností, po úrazech nebo mozkových příhodách. Zajišťujeme odbornou péči, ale i si s klienty povídáme, hrajeme hry, zpíváme, chodíme na vycházky a podobně. více

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s.

Jsme organizace poskytující profesionální služby 50 pěstounským rodinám, pečujícím o 100 dětí, jež ztratily domov. Jejich vlastní rodiče se o ně nemohou či nechtějí starat. Naši práci realizujeme přímo v pěstounských rodinách. Jsme průvodci na jejich cestě, kryjeme jim záda, sdílíme radosti, nasloucháme strastem, pomáháme najít řešení. Vytváříme bezpečný prostor pro setkávání dospělých i dětí. Činíme osvětu tématu pěstounské péče, protože v naší zemi stále vyrůstá více než 8000 dětí v ústavech. více

Dům tří přání, z.ú.

Dům tří přání, z.ú. poskytuje všestrannou pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci. Posláním organizace je snížit počet dětí žijících v ohrožujících podmínkách a minimalizovat umístění dětí do ústavní výchovy. Jedinečnost organizace spočívá v komplexní nabídce podpory. Sociální pracovníci, speciální pedagogové, rodinní terapeuti a další odborní pracovníci poskytují služby pro děti i jejich rodiny ve čtyřech různě zaměřených ambulantních centech a také v pobytové službě. více

MEDICA Třinec, z.ú.

Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít se svými blízkými. Hospicová péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost. Vše vychází z přání a potřeb pacienta a klade důraz na tlumení bolesti, na kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel. Věříme, že každý člověk potřebuje svoji postel, svůj hrnek, své blízké ... Proto i v této těžké době pečujeme o pacienty... více

MENS SANA, z.ú.

Společnost MENS SANA, z.ú. již 24 let poskytuje profesionální služby lidem s duševním onemocněním a 9 let lidem s traumatickým poškozením mozku. Poskytujeme registrované sociální služby – sociální rehabilitaci a podporu samostatného bydlení. Dále nabízíme lidem se zdravotním postižením kognitivní rehabilitaci v našem Centru trénování paměti, socioterapeutické a vzdělávací programy, volnočasové aktivity a pracovní rehabilitaci. Zabýváme se prevencí negativních jevů ve společnosti a osvětou... více

Mumraj z.s.

Jsme společenství lidí z Horních Počernic a okolí. Máme rádi místo, kde žijeme a chceme, aby se tu dobře žilo. Tvoříme citlivě prostor pro setkání a pomoc, osobní růst. Realizujeme kurzy a kroužky, kulturní akce, workshopy, školičku, coworkingové centrum s péčí o děti rodičů, konzultační centrum, ekocentrum a pestrá setkávání. Letos slavíme 20 let. Z malé srdcařské dobrovolnické maminkovské organizace se stalo profesionální rodinné a komunitní centrum. Srdce přetrvala.   více

Oblastní charita Kutná Hora, Středisko Na Sioně (SNS)

Provázíme rodiny dětí s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením či autismem. Pomáháme rodičům, aby co nejlépe porozuměli svým dětem a uměli je všestranně rozvíjet. Dětem pomáháme orientovat se v různých sociálních situacích a umět na ně přijatelně reagovat. Aktuálně poskytujeme svoje služby stu rodin po celém Středočeském kraji. více

Sdružení Neratov, z.s.

Sdružení Neratov již 28 let obnovuje život v kdysi vysídlené vsi Neratov na česko-polském pohraničí, kde nabízí domov a práci lidem s postižením a zázemí i vzdělání dětem s postižením. K hlavním činnostem spolku patří provoz sociálních služeb - chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením a denní stacionář. Díky sociálnímu podnikání v různých oborech nabízí pestrou práci pro osoby s různými druhy postižení v chráněných provozech. Díky tomu lidé s postižním nalézají své uplatnění a je jim... více

Zdislava Veselí, z.ú.

Zapsaný ústav Zdislava Veselí provozuje v duchu motta „Sociální péče s láskou a úctou ke stáří“ terénní pečovatelskou službu, denní stacionář a půjčovnu kompenzačních pomůcek, prostřednictvím nichž pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svých domovech i v nepříznivé sociální situaci. Podporuje tak klienty svých služeb v zachování vazeb na jejich přirozené prostředí, jejich blízké a přátele. Tyto služby poskytuje obyvatelům Veselí nad Moravou, Strážnice, Bzence, Velké nad... více

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„Vážím si, že prostřednictvím Neziskovky roku se oceňují organizace, které transparentně hospodaří a příkladně splňují všechny své povinnosti.  Právě v neziskovém sektoru je velmi důležité se o své zkušenosti podělit a předávat cenné rady a dobrou praxi ostatním.”

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA, Ředitelka Nadace ČEZ

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

“Česká spořitelna dlouhodobě podporuje neziskový sektor v České republice a je klíčovým bankovním partnerem mnoha neziskových organizací. Proto je nám ctí být také partnerem projektu Neziskovka roku, který vnímáme jako prestižní ocenění pro dlouhodobě výborně fungující organizace.” 

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Deloitte

Deloitte

„Deloitte je hrdým partnerem Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporu ocenění Neziskovka roku 2021 chápeme jako možnost, jak dále zviditelnit klíčové hodnoty, cíle a poslání, které jednotlivé neziskové organizace svou činností zastřešují. Vážíme si všech, kteří se rozhodnou pomáhat druhým, zejména pokud jde o podporu tak jedinečných věcí, jako jsou ochrana lidských práv, demokracie, zdraví či podpora vzdělávání.“


Diana Rádl Rogerová, řídící partnerka Deloitte Česká republika

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, spol. s r.o.

Od firmy Ottova tiskárna jsme obdrželi darem krásné papírové tašky s potiskem Neziskovka roku, ve kterých obdrželi organizace dárky od partnerů ocenění Neziskovka roku.

SANEK Ponte, z. s.

SANEK Ponte, z. s.

V SANEK Ponte pomáhají neziskovým a příspěvkovým organizacím propojit břehy lidskosti a profesionálního managementu. Zakladatele, ředitele a další vedoucí pracovníky učí používat adekvátní a osvědčené manažerské nástroje pro řízení organizací, služeb a vedení lidí.

„Pro projekt „Neziskovka roku“ bije srdce SANEK Ponte od jejího vzniku. V roli auditora kategorie “velké organizace”, je nám velkým potěšením být u toho a vidět, jak organizace rostou, inspirují se a nebojí se nových myšlenek. Vzájemný dialog je pro nás obohacující a můžeme z něj čerpat i v další práci. Nejlepším oceněním tak je odvaha organizací jít do věcí naplno, nebát se si říct o zpětnou vazbu a odbornou pomoc.”

Mgr. et Mgr. Kateřina Brunclíková, DiS.                                                                                                                    ředitelka organizace

22HLAV

22HLAV

S firmou 22Hlav dlohodobě spolupracujeme na hodnocení organizací a vytváření zpětné vazby a rozvoji ocenění Neziskovka roku.

Facebook