Cena veřejnosti
HLASUJTE

Vstup pro přihlášené organizace

Systém hodnocení

V roce 2019 probíhá 7. ročník ocenění Neziskovka roku, opět ve třech kategoriích: velká, střední a malá neziskovka. Ve speciální kategorii Cena veřejnosti rozhoduje o nejúspěšnější neziskovce hlasováním široká veřejnost.

Hodnoticí proces ocenění Neziskovka roku 2019 je založen na unikátní metodice „Zdravé organizační řízení“©. Tato metodika byla vytvořena Nadací rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013. Na hodnocení  spolupracují nezávislí odborníci z řad komerčního i neziskového sektoru, státní správy, experti a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji občanské společnosti v ČR.

Hodnocení probíhá ve třech fázích:

1. Formální kontrola

Formálně zkontrolovány jsou všechny došlé formuláře jak v elektronické, tak v listinné podobě. V rámci formální kontroly může být organizace vyzvána k doplnění informací ve stanovené lhůtě. O výsledku hodnocení jsou organizace informovány elektronicky.

2. Hodnocení v místě působení organizace

V každé kategorii postupuje do druhé fáze pět organizací. Hodnocení těchto neziskovek dvěma externími hodnotiteli dle předem daných kritérií pak probíhá v místě působení organizací. Cílem je ověřit pravdivost údajů uvedených v sebehodnoticím formuláři, odstranit případné nejasnosti, získat a ověřit informace o projektu, které organizace uvedla. Hodnotitel zpracovává komplexní zprávu, v níž jsou shrnuta hlavní zjištění.

3. Prezentace před komisí

K závěrečné prezentaci organizací jsou pozváni tři finalisté z každé kategorie. Nezávislá hodnoticí komise určuje konečné pořadí vítězů v každé kategorii.

Podrobně se vše dočtete v dokumentu Pokyny pro účastníky Neziskovky roku 2019.

Neziskovku roku podporují

Skupina ČEZ - hlavní partner

Skupina ČEZ - hlavní partner

V naší zemi je řada lidí v neziskovém sektoru, kteří dlouhodobě odvádí vynikající profesionální práci. A řada nestátní neziskových organizací, které jsou vedeny transparentně a příkladně. Těší nás, že můžeme podpořit iniciativu, která tyto organizace ocení a jako příklad je předloží české společnosti.

Mgr. Michaela Ziková, MBA
Ředitelka Nadace ČEZ a manažerka útvaru marketing ČEZ, a. s.
Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna coby nejstarší banka na trhu již přes 191 let napomáhá rozvoji naší společnosti. Společenská odpovědnost je součástí naší DNA. Veškeré aktivity v této oblasti vystihuje motto "Pomáháme dobrým věcem". A právě podpora projektu Neziskovka roku pomáhá naplňovat tuto myšlenku.

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

„Společenská odpovědnost je pro nás v Plzeňském Prazdroji v srdci našeho podnikání. Každý rok se proto pomocí našich regionálních grantových programů zapojujeme i do rozvoje neziskového sektoru. Profesionalizace neziskovek je společným cílem, který sdílíme s Nadací rozvoje občanské společnosti. Je nám tedy ctí, že se můžeme v letošním roce podílet na ocenění těch nejlepších neziskových organizací roku 2017 a pomoci jim tak v dalším rozvoji.“

Monika Matyáštíková

Public Affairs & CSR Manager CZ/SK Plzeňský Prazdroj a. s. 

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

Český rozhlas Radiožurnál

Český rozhlas Radiožurnál

Mediální partner -  Nejrychlejší zpravodajství z domova i ze světa: politika, ekonomika, kultura a sport. Rozhovory s osobnostmi. Zajímavosti a aktuality.

Facebook