Vstup pro přihlášené organizace

Cena veřejnosti 2019

HLASOVÁNÍ V CENĚ VEŘEJNOSTI BYLO UKONČENO. VÍTĚZNÁ ORGANIZACE BUDE ZNÁMA 14. LEDNA NA SLANOSTNÍM VEČERU V MALOSTRANSKÉ BESEDĚ. VÝSLEDEK BUDE TAKÉ UVEŘEJNĚN ZDE.

Cena veřejnosti je speciální kategorií ocenění Neziskovka roku. Pro svoji neziskovku roku můžete v 7. ročníku ocenění hlasovat od 22. října do 22. prosince 2019.

 

Cena veřejnosti je speciální kategorií ocenění Neziskovka roku. Zatímco v hlavních třech kategoriích o oceněných neziskovkách rozhodují odborníci, v Ceně veřejnosti se naši semifinalisté ucházejí o přízeň širokých davů. Pro vybranou neziskovou organizaci můžete hlasovovat jen jednou z jednoho vyplněného emailu. Po vyplnění je potřeba potvrdit hlasování kliknutím na odkaz, který vám přišel na email.

Charita Uherský Brod

Charita Uherský Brod je nezisková církevní organizace, která organizačně spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a je součástí humanitární organizace Charita Česká republika. Posláním naší organizace je poskytovat sociální služby lidem v těžké životní situaci na principech křesťanské lásky. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytujeme pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče lidem všech věkových skupin. více

Clementas Kolín, z.ú.

V Clementas Kolín, z.ú., denním stacionáři a odlehčovací službě, pečujeme o seniory s chronickým onemocněním, zejména s poruchami paměti, po úrazech nebo mozkových příhodách, kteří bydlí ve svém přirozeném domácím prostředí, nebo se o ně stará rodina. Zajišťujeme péči v oblasti základní sebeobsluhy, nabízíme volnočasové aktivity, terapie a ošetřovatelskou rehabilitaci. Poskytujeme pomoc a podporu nejen klientům, ale s náročnou péčí i jejich blízkým, kteří pracují nebo potřebují sami nabrat síly. více

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Jsme - nestátní zdravotnické zařízení- lůžkový Hospic sv. Jana N. Neumanna- Domácí hospic sv. Veroniky- Domácí hospic sv. Markéty- Domácí hospic sv. Jakuba - Domov Matky Vojtěchy Pečujeme - o umírající - o jejich rodiny- o truchlící- o nemocné s demencí Pracujeme - s laskavostí - citem- trpělivostí- a vysokou odborností Proč? - Protože na světě je mnoho slov a málo skutků.- Protože je hodně strastí a málo pomoci.- Protože při dobré péči nemusí nikdo trpět. ZAČÍNÁME TAM, KDE OSTATNÍ KONČÍ více

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Již od roku 2013 působí na Třeboňsku a blízkém okolí Hospicová péče sv. Kleofáše. Domácí hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Posláním hospice je umožnit pacientům, u kterých již byla ukončena aktivní léčba, důstojně a v kruhu svých blízkých prožít poslední etapu svého života. Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, a pokud si to pacient přeje, také... více

Maendeleo

Jsme neziskovka, která pomáhá chudým lidem jinak, než jste zvyklí. Pomáháme drobným farmářům z tanzanské pláně Usangu postavit se na vlastní nohy, aby se postarali nejen o sebe, ale i o své děti a komunitu. Pomohli jsme založit družstvo Wakulima, které jim společně s námi zajišťuje přístup k férovým investičním mikropůjčkám, sdílené technice a zemědělským školením. Přísloví “dej člověku rybu a nasytíš jej na den, nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život” pro nás není prázdné klišé. více

MAS Šternbersko o.p.s.

MAS Šternbersko o.p.s. v současnosti sdružuje 78 členů a působí na území 22 obcí. Zabýváme se přerozdělováním dotačních prostředků z fondů EU, zvyšováním kvality vzdělávání ve školách na našem území či přpravou projektů pro obce, podnikatele a neziskové organizace. MAS Šternbersko provozuje Informační centrum Šternberk a je vydavatelem měsíčníku Šternberské listy. Všechny výše uvedené činnosti děláme tak, abychom naplnili náš hlavní cíl, kterým je postupný a kvalitní rozvoj regionu Šternberska. více

MENS SANA, z.ú.

MENS SANA (Zdravá mysl) vznikla před 23 lety jako alternativa k velkokapacitním psychiatrickým léčebnám. Lidé s duševním onemocněním u nás nacházejí pomoc a podporu v běžném životě. Poskytujeme sociální služby, pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, aktivizační a motivační programy. Od roku 2015 mohou lidé s duševním onemocněním a kognitivním deficitem využívat služby našeho Centra trénování paměti. Naší snahou je, aby každý člověk nezávisle na svém hendikepu mohl žít smysluplný život. více

Na počátku, o. p .s.

Organizace Na počátku už 25 let pomáhá ženám a dívkám, které se v důsledku těhotenství nebo mateřství dostaly do tíživé situace. Chce ženám poskytnout prostředky k tomu, aby překonaly krizové období, mohly se svobodně rozhodnout a měly možnost v klidném a bezpečném prostředí své dítě donosit i vychovávat. Poradna Na počátku ženám nabízí informace, podporu i praktickou pomoc. Pokud to situace vyžaduje, mohou ženy využít azylového bydlení, které organizace Na počátku provozuje na neveřejné adrese. více

ParaCENTRUM Fenix, z. s.

S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáháme lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podpíráme je v náročné životní změně, ukazujeme cestu a bojujeme jako lvi za jejich lepší společenské začlenění a kvalitu života. Našimi hlavními hodnotami je profesionalita, jedinečnost a přátelskost, díky které se u nás lidé cítí dobře a bezpečně. více

Sdružení Linka bezpečí

Největší a nejdéle fungující krizová linka pro děti a mladistvé do 26 let v ČR. Nonstop a zdarma provoz zajišťuje 80 odborníků. V roce 2018 jsme přijali 159 481 dovolání s problémy v rodině, s vrstevníky a sexuálním zráním, (kyber)šikanou, sebepoškozováním, týráním … V průměru 60x ročně  se spojíme s IZS, orgány péče o rodinu a dítě. 18 let provozujeme i Rodičovskou linku s poradenstvím dospělým. Díky podporovatelům jsme dokázali vytvořit plně funkční nízkoprahový systém v krizové situaci. více

Spolek Pod Studencem

Spolek Pod Studencem má 43 členů - dobrovolníků. Působí na Českokamenicku. Sídlo má v malebném městečku Česká Kamenice. Realizuje projekty v oblasti péče o památky, o zdravé životní prostředí, věnuje se zjišťování historických a archivních údajů pro publikace, pořádá přednášky a navazuje spolupráci s rodáky z Českokamenicka. Organizuje společenské a kulturní akce spojené se sdružováním podnětů a návrhů občanů k rozvoji venkova. Seznamuje veřejnosti s historií a současností Podstudenecka... více

Tělocvičná jednota Sokol Milovice

Jednota má celkem 182 členů v 12 oddílech. Volejbal je Přeborník okresu, Badminton Sportovec roku 2015 Milovic v kat. kolektiv, oddílem roku župy Barákovy a 2.místo trenéři roku. Jednota se účastní projektů Evropského týdne sportu pod záštitou ČOV, Česko se hýbe,Move Week,Noc sokoloven,Běh republiky. Organizuje semináře, soustředění, sportovní akce, sbírky pro Klokánek Chabařovická, spolupracuje s AZ Armády ČR, kteří organizují army testy. Cílem je podporovat všestrannost a být co... více

Unie neslyšících Brno, z.s.

Pomáháme sluchově postiženým bez rozdílu vyrovnávat se s následky sluchového postižení, žít plným životem a integrovat do společnosti zdravých lidí. Prosazujeme a využíváme moderní poznatky ze světa komunikačních a asistivních technologií, nejen pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé klienty, ale i pro laickou veřejnost. Naši kavárnu "U Žambocha" navštěvují všichni kdo si chtějí v klidu vypít kávu, dát si domácí zákusek nebo znakovat po kurzu zn.jazyka. více

Neziskovku roku podporují

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

„V naší zemi je řada lidí v neziskovém sektoru, kteří dlouhodobě odvádí vynikající profesionální práci. A řada nestátní neziskových organizací, které jsou vedeny transparentně a příkladně. Těší nás, že můžeme podpořit novou iniciativu, která tyto organizace ocení a jako příklad je předloží české společnosti.“

 

Mgr. Michaela Ziková, MBA
Ředitelka Nadace ČEZ a manažerka útvaru marketing ČEZ, a. s

 

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna coby nejstarší banka na trhu již přes 191 let napomáhá rozvoji naší společnosti. Společenská odpovědnost je součástí naší DNA. Veškeré aktivity v této oblasti vystihuje motto "Pomáháme dobrým věcem". A právě podpora projektu Neziskovka roku pomáhá naplňovat tuto myšlenku.

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

„Společenská odpovědnost je pro nás v Plzeňském Prazdroji v srdci našeho podnikání. Každý rok se proto pomocí našich regionálních grantových programů zapojujeme i do rozvoje neziskového sektoru. Profesionalizace neziskovek je společným cílem, který sdílíme s Nadací rozvoje občanské společnosti. Je nám tedy ctí, že se můžeme v letošním roce podílet na ocenění těch nejlepších neziskových organizací roku 2017 a pomoci jim tak v dalším rozvoji.“

Monika Matyáštíková

Public Affairs & CSR Manager CZ/SK Plzeňský Prazdroj a. s. 

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

Český rozhlas Radiožurnál

Český rozhlas Radiožurnál

Mediální partner -  Nejrychlejší zpravodajství z domova i ze světa: politika, ekonomika, kultura a sport. Rozhovory s osobnostmi. Zajímavosti a aktuality.

Facebook