Vstup pro přihlášené organizace

Cena veřejnosti 2018

Cenu veřejnosti si letos odnesla organizace Post Belum,  o.p.s., získala 913 hlasů z celkového počtu 2675.

Cena veřejnosti je speciální kategorií ocenění Neziskovka roku. Zatímco v hlavních třech kategoriích o oceněných neziskovkách rozhodují odborníci, v Ceně veřejnosti se naši semifinalisté ucházejí o přízeň širokých davů. 

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Aperio už se téměř 18 let zasazuje za práva rodičů a jejich důstojné postavení ve společnosti. Podporujeme vstřícnost porodnic a informovanou volbu místa a způsobu narození dítěte, rozšiřujeme možnosti pro slaďování práce a rodiny a zasazujeme se za důstojný život rodin s jedním rodičem. Věříme totiž, že rodiče jsou pro své děti těmi nejdůležitějšími lidmi na světě.   více

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Mikulášovice

Popis hlavní činnosti organizace: Naší veřejnosti se prezentujeme každoročně výstavou Velikonoční kraslice a následně 3 výstavami zvířat mladých chovatelů a jedinečnou akcí, kterou je již 35 let náš mezinárodní stanový dětský tábor se zvířaty. Jsme zapojeni do akcí 72 hodin a Ukliďme svět - ukliďme Česko. Celoročně pracuje kroužek mladých chovatelů s účastí v Olympiádě mladých chovatelů. Místo působení organizace: Město Mikulášovice, Šluknovský výběžek, Okres Děčín, ČR i zahraničí. více

DEBRA ČR

DEBRA ČR poskytuje lidem s nemocí motýlích křídel (EB) a jejich rodinám odborné sociální, nutriční a psychologické poradenství, úzce spolupracujeme s Klinickým EB centrem. Realizujeme ozdravné pobyty a konference s odborným programem pro rodiny s EB a dále veřejnou sbírku, ze které je hrazen především nákladný ošetřovací materiál. Intenzivně se věnujeme také osvětě o nemoci, cílem projektu NADOTEK je poukázat na křehkost a zároveň nesmírnou sílu lidí s EB a pomoci tak jejich přijetí společností. více

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO VSETÍN

Diakonie Vsetín pomáhá stovkám lidí na Valašsku, když překonávají starosti stáří, potýkají se s osudem nevyléčitelně nemocných nebo čelí složitým sociálním problémům. Pomoc nabízíme na základě principů křesťanských i obecně lidských. Vždy respektujeme člověka, jeho individualitu a důstojnost a společně vytváříme rodinné prostředí. Zavádíme nové trendy. Jsme součástí veřejného života ve Vsetíně a okolí. Děláme smysluplnou práci, která nás naplňuje. Pečujeme srdcem. více

KAMARÁDI, spolek

Neziskové organizace Kamarádi, je tu pro děti již od roku 2000. Pořádáme akce pro děti, volnočasové kroužky, podporujeme děti s onkologickým onemocněním a děti z dětského domova či ZDVOP. Děláme to srdcem a pro dětské úsměvy. více

LÍSKA, z.s.

Nevládní nezisková organizace, která od roku 2007 působí ve Zlínském kraji v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Organizace, se kterou spojily své osudy desítky organizací i jednotlivců. Zázemí pro všechny, kdo cítí, že potřebují něco dělat, aby byl život na Zemi příjemný i v budoucnosti. V Lísce se poznávají, sdílejí zkušenosti a náměty, učí se nové věci i získávají potřebnou energii.  Líska umí soustředit a zesílit ta malá „mávnutí mnoha drobných motýlích křídel“ svých... více

OZP Akademie z.ú.

Posláním OZP Akademie je sblížení a propojení dvou světů, světů lidí se zdravotním postižením a lidí bez hendikepu, prostřednictvím osvěty a poznání. Nabízíme především workshopy komunikace s lidmi s různými typy zdravotního postižení, ale i rekvalifikační a odborné kurzy. Hendikepy našich lektorů vnáší do kurzů autenticitu a prožitek. Všichni hendikepovaní se u nás mohou vzdělávat zdarma. více

POST BELLUM, o.p.s.

Od roku 2000 hledáme a zaznamenáváme příběhy pamětníků 20. století. Spolu s našimi partnery jsme vybudovali největší veřejnosti přístupnou pamětnickou sbírku v Evropě: www.pametnaroda.cz. Jsou v ní zachyceny vzpomínky válečných veteránů, disidentů, přeživších holokaustu, politických vězňů, ale i agentů StB nebo členů komunistické strany. Z archivu Paměť národa vycházejí naše další projekty: rozhlasové pořady Příběhy 20. století, výstavy, knihy, filmy, vzdělávací programy pro děti. Každý rok 17.... více

Sociální služby Praha 9, z.ú.

Naše neziskovka hrdě hlásá, že slovo „nejde“ neznáme. Provozujeme nadstandardní Domov seniorů za standardní cenu, pečovatelskou službu pro více než 400 osob v jejich domácnostech, špičkový denní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Poskytujeme bydlení 110 osobám v bezbariérových bytech, a nabízíme programy pro více než 500 seniorů. V terénu i Domově pečujeme o umírající. Našim klientům přilepšujeme potravinami z potravinové banky. Denně pečujeme o 50 dětí v dětských skupinách. A to vše... více

Společnost Parkinson, z. s.

Podporujeme všechny projekty, které aktivizují život nemocných. Poskytujeme informace pro zvýšení povědomí široké veřejnosti o Parkinsonově nemoci.Máme přes 600 členů a 20 regionálních klubů, na jejichž úrovni organizujeme cvičení, kulturní a společenské akce. Vydáváme časopis Parkinson, který distribuujeme všem členům až do schránky a umožňujeme tak nemocným zůstat v kontaktu s ostatními.Nejvýznamnější akcí ke Světovému dni Parkinsonovy nemoci je již tradiční dubnový výstup na horu Říp. více

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. se již sedmým rokem zabývá péčí o duševní zdraví. Nabízí komplex služeb od vyšetření klinickým psychologem, přes péči o pěstouny, psychoterapii až po odbornou pomoc lidem v psychické krizi. Ročně naše služby vyhledá kolem 700 osob. Hledáme cesty, jak zpřístupňovat péči o duševní zdraví i lidem mimo velká města. Jak tuto péči udělat dostupnou finančně a bez zbytečných odkladů. Chceme, aby tato péče byla stejně samozřejmá jako péče o zdraví fyzické. více

Neziskovku roku podporují

Skupina ČEZ - hlavní partner

Skupina ČEZ - hlavní partner

V naší zemi je řada lidí v neziskovém sektoru, kteří dlouhodobě odvádí vynikající profesionální práci. A řada nestátní neziskových organizací, které jsou vedeny transparentně a příkladně. Těší nás, že můžeme podpořit iniciativu, která tyto organizace ocení a jako příklad je předloží české společnosti.

Mgr. Michaela Ziková, MBA
Ředitelka Nadace ČEZ a manažerka útvaru marketing ČEZ, a. s.
Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna coby nejstarší banka na trhu již přes 191 let napomáhá rozvoji naší společnosti. Společenská odpovědnost je součástí naší DNA. Veškeré aktivity v této oblasti vystihuje motto "Pomáháme dobrým věcem". A právě podpora projektu Neziskovka roku pomáhá naplňovat tuto myšlenku.

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

Plzeňský Prazdroj a. s.

„Společenská odpovědnost je pro nás v Plzeňském Prazdroji v srdci našeho podnikání. Každý rok se proto pomocí našich regionálních grantových programů zapojujeme i do rozvoje neziskového sektoru. Profesionalizace neziskovek je společným cílem, který sdílíme s Nadací rozvoje občanské společnosti. Je nám tedy ctí, že se můžeme v letošním roce podílet na ocenění těch nejlepších neziskových organizací roku 2017 a pomoci jim tak v dalším rozvoji.“

Monika Matyáštíková

Public Affairs & CSR Manager CZ/SK Plzeňský Prazdroj a. s. 

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy, které darovala Nadace Preciosa.

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 

Nadace Neziskovky

Nadace Neziskovky

Podporujeme neziskové organizace na jejich cestě k profesionalitě, proto fandíme těm, které se chtějí stát Neziskovkou roku. Samotná účast v soutěži jim totiž pomáhá zhodnotit dosavadní činnost a vnitřní procesy v organizaci. S přispěním cenné zpětné vazby od odborníků tak mohou účastníci odhalit své slabší stránky a zaměřit se na jejich zlepšení. A to je skvělou motivací do další práce!

Mgr. Lukáš Novák
předseda správní rady Nadace Neziskovky.cz
Divadlo Archa

Divadlo Archa

Ve spolupráci s Divadlem Archa vzniká program slavnostního předání

ocenění Neziskovka roku 2017, které proběhne 27. listopadu 2017

PRÁVO - celostátní deník

PRÁVO - celostátní deník

Mediální partner - Domácí a zahraniční zpravodajství i  jedinečné komentáře šest  dní v týdnu!    Právo - síla informace!

Český rozhlas Radiožurnál

Český rozhlas Radiožurnál

Mediální partner -  Nejrychlejší zpravodajství z domova i ze světa: politika, ekonomika, kultura a sport. Rozhovory s osobnostmi. Zajímavosti a aktuality.

Facebook