Vstup pro přihlášené organizace

Cena veřejnosti 2017

Cena veřejnosti je speciální kategorií ocenění Neziskovka roku. Zatímco v hlavních třech kategoriích o oceněných neziskovkách rozhodují odborníci, v Ceně veřejnosti se naši semifinalisté ucházejí o přízeň širokých davů. Svůj hlas můžete dát jedné z neziskovek do 21. listopadu 2017.

  • O Vaše hlasy v Ceně veřejnosti bojuje 15 semifinalistů Neziskovky roku 2017.
  • K představení svých organizací a projektů si pro Vás neziskovky připravily krátká videa – stačí v seznamu kliknout na detail projektu, který vás zajímá.
  • Hlasovat můžete pouze pro jednu neziskovku. Po hlasování Vám přijde na zadaný e-mail potvrzovací odkaz – je třeba tento odkaz potvrdit, teprvé poté bude Váš hlas započítán.
  • Sdílením můžete o hlasování v Ceně veřejnosti informovat své přátele na Facebooku a přizvat je tak k hlasování.
  • U každého semifinalisty je uveden procentuální poměr hlasů, které od veřejnosti v daném momentě získala. (Součet procent u všech 15 semifinalistů dává dohromady 100 procent.) 
  • Výsledky všech kategorií ocenění Neziskovka roku 2017 představíme v rámci slavnostního večera 27. listopadu 2017 v Divadle Archa v Praze.

ACORUS, z.ú.

ACORUS je nezisková organizace, která již 20 let pomáhá obětem domácího násilí. Ti, kdo zažili domácí násilí, se zpravidla delší dobu pohybovali v kruhu výčitek, ponížení, žárlivých scén, fyzických útoků. Příčinou setrvání ve vztahu, kde jeden z partnerů uplatňuje moc a převahu nad druhým, bývá nejčastěji strach – z reakce partnera v případě odchodu, z tíživé ekonomické situace, která pak nastane, ze soudních sporů o děti. Ten, kdo se léta pohybuje v bludném kruhu, těžko hledá cestu ven. ACORUS... více

Celé Česko čte dětem

My neříkáme: Jdi a čti si!, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST. Chceme, aby rodiče neopouštěli krásný rituál předčítání dětem, který zásadně ovlivňuje jejich emoční rozvoj a pozdější čtenářskou gramotnost. Ve světě, kterému vládnou počítače, má sdílení času s druhými větší význam než kdykoliv jindy. Virtuální obrazy zastoupily živého člověka. Každý rodič by měl svému dítěti dát tento krásný dar – dar společného čtení. Naše organizace prostřednictvím svých projektů již 11 let apeluje na dospělé z okolí... více

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Mikulášovice

Náš spolek je zaměřen na práci s dětmi, pořádá jarní a podzimní výstavy zvířat mladých chovatelů, soutěžní výstavu Velikonoční kraslice, expozice na nožířských, městských a jiných slavnostech a největší a jedinečnou akci, kterou je již mnoho let náš letní dětský tábor se zvířaty, který je i akcí mezinárodní. Jsme spolupořadatelem akce Olympiáda mladých chovatelů, 72 hodin a Ukliďme Česko. Náš kroužek mladých chovatelů se schází každý týden. více

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Už třináctým rokem poskytujeme lidem v Kraji Vysočina domácí hospicovou péči, v rámci níž doprovázíme vážně nemocné a umírající pacienty v posledním období jejich života v domácím prostředí. Zde zabezpečujeme zdravotní i sociální podporu nemocnému, ale i jeho rodině, která se s naší pomocí o nemocného stará. Naším posláním je umožnit nemocnému důstojně prožít poslední období života v prostředí svého domova a mezi svými nejbližšími a při plně ošetřené bolesti. Jde o službu nenahraditelnou jiným... více

Green Doors z.ú.

Propojujeme světy, boříme předsudky, pomáháme lidem s duševním onemocněním chytit balanc! Ale ať za nás mluví raději lidé, kterým pomáháme. Ptali jsme se jich, co pro ně Green Doors znamená.  Podpora. Rozjezd do života. Volnost. Přátelství. Dobrý pracovní kolektiv. Nalezení sebe sama. Nejlepší práce jakou jsem kdy měla. Místo, kam se mohu vracet. Plán do budoucna. Svět je pestřejší. Kousek naděje na zlepšení věcí. Baví mě to. více

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., umožňuje těm nejpotřebnějším, nevyléčitelně nemocným lidem důstojný odchod ze života bez bolesti na těle i na duši. Naším cílem je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů i jejich rodin, aby mohli co nejplněji, nejaktivněji a ve společnosti blízkých prožít poslední chvíle. Nabízíme nejen moderní nadstandardní péči v krásném prostředí, ale i spoustu kulturních a vzdělávacích aktivit. Nemenší péči poskytuje umírajícím i náš Domácí hospic sv. Veroniky v... více

IQ Roma servis, z.s.

IQ Roma servis založila v roce 1997 jako nezávislé občanské sdružení skupina občansky aktivních Romů v Brně, kteří již v předchozím období usilovali o větší občanskou emancipaci Romů. IQ Roma sevis, z.s., sídlí v Brně, má pobočku v Břeclavi a ve Vyškově. Hlavním posláním IQ Roma servisu je být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti. více

KAMARÁDI, spolek

„Kdo nevykouzlil dítěti úsměv na tváři, jako by nežil.“ Působíme tu již od roku 2000. Podporujeme děti s onkologickým onemocněním, dětský domov a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Pořádáme akce pro děti – Pohádkový les, Drakiádu, Pexesiádu, Příměstský tábor aj. Máme pravidelné kroužky a rodičovské centrum. Našim cílem je rozzářit úsměvy tváře všech dětí. více

Klára pomáhá z. s.

Posláním organizace Klára pomáhá je pomoc a podpora osob, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou (např. o lidi se zdravotním postižením, o děti s onkologickým onemocněním či třeba o děti ve vigilním kómatu ad.). Pomáháme také osobám pozůstalým. Poskytujeme sociální poradenství, pořádáme svépomocná setkání pečujících a další akce (jako prevenci sociální izolace). Budujeme neformální okruh lidí a organizací, které spojuje myšlenka podpory pečujícím osobám, a nejen jim. Klára pomáhá vytvořila... více

Kvalitní podzim života, z.ú.

Sociální služba Kvalitní podzim života je terénní pečovatelskou službou, zajišťuje pomoc lidem se sníženou soběstačností u nich doma. Naší cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním a osoby s duševním onemocněním. Službu poskytujeme na území Prahy-západ ve všedních dnech od 7 do 16 hodin. Posláním naší pečovatelské služby je poskytování pomoci a podpory lidem se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Je určena... více

ParaCENTRUM Fenix, z. s.

ParaCENTRUMFenix pomáhá třináctým rokem lidem po úrazu míchy. Naším cílem je, aby každý klient mohl žít co nejvíce podle svých představ a byl co nejméně závislý na pomoci okolí. Naší silnou stránkou je všestrannost. Snažíme se obsáhnout co nejvíce aspektů života s míšní lézí. Nabízíme osobní asistenci, fyzioterapeutická cvičení a ergoterapii, sociální, právní, bezbariérové a pracovní poradenství, psychologickou péči a samozřejmě bezbariérovou dopravu. Jednoduše řečeno: roztáčíme život naplno. více

Prostor plus o.p.s.

Vzděláváme, pomáháme, rozvíjíme. Vy koukejte, sdílejte, hlasujte. Děkujeme. více

Rodinné Integrační Centrum z.s.

Naše centrum poskytuje tři sociální služby pro rodiny s dětmi a dospělé osoby s poruchami autistického spektra (PAS) z Pardubického kraje. Pomáháme komplexními službami před sociální izolací osob s poruchami autistického spektra (PAS), zaměřujeme se na systematickou odbornou pomoc zacílenou na prostředí, ve kterém se přirozeně pohybují, podporujeme je při řešení problémů atd. Dále realizujeme integrační aktivity, canisterapii, muzikoterapii, pobyty pro rodiny s dětmi s PAS, osvětové a vzdělávací... více

RUAH o.p.s.

Poskytujeme domácí hospicovou, zdravotní a sociální péči v regionu Benešov. Ve spolupráci s rodinou nemocného pomáháme umírajícím prožít poslední okamžiky života doma v okruhu svých blízkých. Lékaři a zdravotní sestry jsou nepřetržitě k dispozici pečující rodině. Asistentky pomáhají seniorům, nemocným a jejich rodinám s dlouhodobou péčí. Poradci v sociálně psychologickém poradenství podporují členy rodiny ve zvládání náročného období i po smrti blízkého. Celý tým RUAH odvádí práci na... více

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Modré dveře poskytují své služby od roku 2011. Naše služby jsou pro osoby s psychickými obtížemi, osoby v krizi nebo pro lidi s duševním onemocněním. Jsme zde rovněž pro jejich rodinné příslušníky, kteří také potřebují podporu. Naším cílem je pečovat o klientův zdravotní i psychický stav v jeho přirozeném prostředí, tedy komplexně. Respektujeme situaci a možnosti klienta a naše péče vždy vychází z jeho individuálních potřeb. Působíme v regionu Praha a Praha-východ a máme tři centra. více

Neziskovku roku podporují

Skupina ČEZ - hlavní partner

Skupina ČEZ - hlavní partner

V naší zemi je řada lidí v neziskovém sektoru, kteří dlouhodobě odvádí vynikající profesionální práci. A řada nestátní neziskových organizací, které jsou vedeny transparentně a příkladně. Těší nás, že můžeme podpořit iniciativu, která tyto organizace ocení a jako příklad je předloží české společnosti.

Mgr. Michaela Ziková, MBA
Ředitelka Nadace ČEZ a manažerka útvaru marketing ČEZ, a. s.
Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna coby nejstarší banka na trhu již přes 191 let napomáhá rozvoji naší společnosti. Společenská odpovědnost je součástí naší DNA. Veškeré aktivity v této oblasti vystihuje motto "Pomáháme dobrým věcem". A právě podpora projektu Neziskovka roku pomáhá naplňovat tuto myšlenku.

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

Pražský Prazdroj a. s.

Pražský Prazdroj a. s.

„Společenská odpovědnost je pro nás v Plzeňském Prazdroji v srdci našeho podnikání. Každý rok se proto pomocí našich regionálních grantových programů zapojujeme i do rozvoje neziskového sektoru. Profesionalizace neziskovek je společným cílem, který sdílíme s Nadací rozvoje občanské společnosti. Je nám tedy ctí, že se můžeme v letošním roce podílet na ocenění těch nejlepších neziskových organizací roku 2017 a pomoci jim tak v dalším rozvoji.“

Monika Matyáštíková

Public Affairs & CSR Manager CZ/SK Pražský Prazdroj a. s. 

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy. 

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 
Česká televize

Česká televize

Podporování neziskových organizací a spolupráci s NGO považuje Česká televize za nesmírně důležitou součást veřejné služby. Ročně odehraje skoro šest tisíc spotů podporujících veřejně prospěšné projekty. Jsme nesmírně rádi, že můžeme touto cestou pomáhat dobrým věcem, a to je také důvod, proč jsme se rozhodli být i partnery prestižního ocenění Neziskovka roku, které významně přispívá k rozvoji a profesionalizaci celého neziskového sektoru."

 

Jana Jurášová
Manažerka charitativních aktivit České televize

Nadace Neziskovky

Nadace Neziskovky

Podporujeme neziskové organizace na jejich cestě k profesionalitě, proto fandíme těm, které se chtějí stát Neziskovkou roku. Samotná účast v soutěži jim totiž pomáhá zhodnotit dosavadní činnost a vnitřní procesy v organizaci. S přispěním cenné zpětné vazby od odborníků tak mohou účastníci odhalit své slabší stránky a zaměřit se na jejich zlepšení. A to je skvělou motivací do další práce!

Mgr. Lukáš Novák
předseda správní rady Nadace Neziskovky.cz
Divadlo Archa

Divadlo Archa

Ve spolupráci s Divadlem Archa vzniká program slavnostního předání

ocenění Neziskovka roku 2017, které proběhne 27. listopadu 2017

PRÁVO - celostátní deník

PRÁVO - celostátní deník

Mediální partner - Domácí a zahraniční zpravodajství i  jedinečné komentáře šest  dní v týdnu!    Právo - síla informace!

Český rozhlas Radiožurnál

Český rozhlas Radiožurnál

Mediální partner -  Nejrychlejší zpravodajství z domova i ze světa: politika, ekonomika, kultura a sport. Rozhovory s osobnostmi. Zajímavosti a aktuality.

Facebook