Vstup pro přihlášené organizace

Vítězové 2015

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 3. listopadu 2015 na půdě Senátu PČR vítěze ocenění Neziskovka roku 2015. Z celkově 115 přihlášených organizací vybrala odborná komise v kategorii malých neziskovek Tamtamy o.p.s., mezi středně velkými Ranou péči EDA, o.p.s. a z velkých organizací Sdružení Linka bezpečí, která získala i největší počet hlasů v Ceně veřejnosti.

„Moc mne těší, že Neziskovka roku se stává tradiční značkou pro špičkové neziskové organizace, které si zaslouží ocenění a zájem veřejnosti. Přeji oceněným neziskovkám, finalistům, ale i všem, kteří se hodnocení zúčastnili, aby se jim práce dařila, přinášela jim radost a měli i nadále chuť zlepšovat svoje řízení.“ - Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti

Za Senát oceněným poblahopřála jeho místopředsedkyně Miluše Horská, která je v české politice nejhlasitějším zastáncem neziskového sektoru. „Ocenění Neziskovka roku je příležitostí, jak vyzdvihnout důležitost neziskového sektoru pro celou společnost.“

Neziskovka roku 2015 v kategorii malých neziskovek za podpory KPMG Česká republika  
Tamtamy o.p.s.
Sociální firma, jejímž cílem je pomáhat lidem handicapovaným na trhu práce, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem. • „Našimi klientkami a klienty jsou nejčastěji lidé s kombinací zdravotního a sociálního hendikepu, tedy ti, kterým osud nezamíchal karty nijak příznivě, ale přesto věří, že i se špatnými kartami se dá hrát poctivá hra a jsou připraveni se na změně situace aktivně podílet.“


Neziskovka roku 2015 v kategorii středních neziskovek za podpory O2 Czech Republic 
Raná péče EDA, o.p.s.
Poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. • „Trénujeme zrak a drobnou motoriku. Poradkyně Rané péče EDA pomáhají rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.“


Neziskovka roku 2015 v kategorii velkých neziskovek za podpory Skupiny ČEZ 
Neziskovka roku 2015 v kategorii Ceny veřejnosti za podpory Nadace Karla Janečka
Sdružení Linka bezpečí
Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující dětská krizová linka v České republice. Nepřetržitě poskytuje své služby od roku 1994. • „Linka bezpečí umí již dlouhou dobu pomáhat po emailu i po chatu, telefonní sluchátko ale stále zůstává tím nejdůležitějším pomocníkem pro poskytování kvalitní a snadno dostupné pomoci dětem s řešením náročných životních situací i každodenních starostí.“

 Finalisté Neziskovky roku 2015

Neziskovkou roku se v každé kategorii může stát pouze jedna, která získá v několika fázích hodnocení nejvíce bodů. I ostatní finalisté však patří mezi vysoce kvalitní neziskové organizace. U malých neziskovek skončil na druhém místě EDUin, o.p.s. a na třetím místě Spolek přátel hradu Lukova. Mezi středně velkými obsadilo druhé místo Dětské krizové centrum, z.ú. a třetí pak Borůvka Praha, o.p.s. V kategorii velkých organizací se jako druhá umístila Ratolest Brno, občanské sdružení a třetí Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce.

Co je Neziskovka roku

Neziskovka roku je ocenění neziskových organizací z celé České republiky. Hodnotí profesionalitu jejich práce a efektivitu v oblasti managementu i finančního řízení a inovační přístup ve vlastní prezentaci. Cílem Ocenění je zviditelnit ty nejlepší a představit příklady dobré praxe ostatním. Veřejnosti projekt ukazuje nový pohled na kvalitu práce neziskových organizací. Soutěžícím přináší možnost zhodnotit svou činnost jedinečnou metodikou „Zdravé organizační řízení ©“, kterou vytvořila Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze. Na hodnocení se podílí nezávislí experti z komerčního i neziskového sektoru. Ocenění pak udílí Nadace rozvoje občanské společnosti ve třech kategoriích podle velikosti organizace. O Ceně veřejnosti rozhodují lidé hlasováním. Vítězové získávají unikátní trofej a finanční příspěvek 20 000 Kč.

Hodnotitelé semifinalistů Neziskovky roku 2015: Jan Černý (22 Hlav), Petr Hořejš (NROS), Ivana Ježková (KPMG Česká republika), Petr Konečný (Sanek Ponte), Věra Viktorínová (NROS), Petr Vrzáček (Univerzita Karlova).

Složení hodnoticí komise na finále Neziskovky roku 2015: Pavel Bachmann (Univerzita Hradec Králové), Ivana Ježková (KPMG Česká republika), Simona Kaňoková (Skupina ČEZ), Tomáš Řemínek (Nadace Karla Janečka), Hana Šilhánová (NROS), Ivo Toman (TAXUS International), Monika Tomíčková (Česká televize).

Hlavními partnery ocenění Neziskovka roku 2015 jsou Nadace Karla Janečka a Skupina ČEZ, partnerem KPMG Česká republika, O2 Czech Republic, Divadlo Archa, Fakulta humanitních studií UK Praha, Sanek Ponte, Hlava 22 a mediálními partnery deník E15, Respekt, Neziskovky.cz a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Záštitu projektu udělil předseda Senátu Parlamentu České republiky, pan Milan Štěch.

Neziskovku roku podporují

Skupina ČEZ - hlavní partner

Skupina ČEZ - hlavní partner

V naší zemi je řada lidí v neziskovém sektoru, kteří dlouhodobě odvádí vynikající profesionální práci. A řada nestátní neziskových organizací, které jsou vedeny transparentně a příkladně. Těší nás, že můžeme podpořit novou iniciativu, která tyto organizace ocení a jako příklad je předloží české společnosti.

Mgr. Michaela Žemličková, MBA
Ředitelka Nadace ČEZ a manažerka útvaru public relations ČEZ, a. s.
Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna coby nejstarší banka na trhu již přes 191 let napomáhá rozvoji naší společnosti. Společenská odpovědnost je součástí naší DNA. Veškeré aktivity v této oblasti vystihuje motto "Pomáháme dobrým věcem". A právě podpora projektu Neziskovka roku pomáhá naplňovat tuto myšlenku.

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

KPMG Česká republika

KPMG Česká republika

Společnost KPMG Česká republika se rozhodla podpořit ocenění Neziskovka roku, protože se v rámci svých společensky odpovědných projektů soustavně snaží svou odborností napomoci profesionalizaci neziskového sektoru. Správným nastavením fungování organizace se může dopad její činnosti násobit. To chceme určitě podpořit.

Ivana Ježková
CSR koordinátorka, KPMG Česká republika, s. r. o.
Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Novinkou letošního ocenění je  podpora od Nadace ČEZ, díky které si vítěz Ceny veřejnosti odnese i finanční odměnu.

 

 

Putt PD

Putt PD

Putt PD je společnost s dvacetiletými zkušenostmi svého týmu na poli médií, reklamy a marketingu. Na základě kontaktů ve světě sportu a showbyznysu vstoupila v roce 2004 také do sportu gentlemanů – golfu. Pořádá golfové turnaje Celebrity Golf Cup, Bank of the Green, Insurer of the Green, Pomozte dětem s Českým teplem a KPMG Invitational.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy. 

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 
Česká televize

Česká televize

„Česká televize vnímá neziskové organizace jako jeden z pilířů občanské společnosti a spolupráci s ním jako jednu ze svých priorit. Proto se stala partnerem prestižního ocenění Neziskovka roku, které  významně přispívá k rozvoji a profesionalizaci celého neziskového sektoru.“

Monika Tomíčková
manažerka charitativních aktivit České televize

Nadace Neziskovky

Nadace Neziskovky

Podporujeme neziskové organizace na jejich cestě k profesionalitě, proto fandíme těm, které se chtějí stát Neziskovkou roku. Samotná účast v soutěži jim totiž pomáhá zhodnotit dosavadní činnost a vnitřní procesy v organizaci. S přispěním cenné zpětné vazby od odborníků tak mohou účastníci odhalit své slabší stránky a zaměřit se na jejich zlepšení. A to je skvělou motivací do další práce!

Mgr. Lukáš Novák
předseda správní rady Nadace Neziskovky.cz
Divadlo Archa

Divadlo Archa

Ve spolupráci s Divadlem Archa vzniká program slavnostního předání

ocenění Neziskovka roku 2016, které proběhne 28. listopadu.

Vyhlášení Neziskovky roku 2017

Přihlašování do 5. ročníku ocenění bude spuštěno 5. června 2017. Sledujte náš web, přineseme podrobnosti.

Facebook