Přihlášení do
ocenění ZDE

Vstup pro registrované organizace

Vítězné Neziskovky roku 2014

Lata, Pferda, Charita Opava a Helppes!

Slavnostní vyhlášení vítězů Neziskovky roku 2014 v Senátu PČRNadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 4. listopadu na půdě Senátu PČR vítěze ocenění Neziskovka roku 2014. Z celkově 135 přihlášených organizací vybrala odborná komise v kategorii malých neziskovek o.s. Lata – Programy pro ohroženou mládež, mezi středně velkými o.s. PFERDA – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením a z velkých organizací Charitu Opava. V Ceně veřejnosti mezi 15 semifinalisty Ocenění obhájil loňský titul Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.

„Letošní ročník Neziskovky roku nás utvrdil v přesvědčení, že se český neziskový sektor opravdu profesionalizuje. Vybrat z každé kategorie pouze jednoho vítěze nebylo vůbec snadné, nakonec ani v Ceně veřejnosti nebyl tentokrát náskok prvního tak veliký,“ shrnuje Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti, a dodává: „Věříme, že kvalita organizačního řízení vítězů, kteří díky nové podobě našeho Ocenění během slavnostního vyhlášení doslova zazářili, bude inspirací nejen ostatním neziskovkám, ale také dobrým vodítkem pro dárce.“

Neziskovka roku 2014 v kategorii malých neziskovek za podpory KPMG Česká republika

Lata – Programy pro ohroženou mládež

Lata pomáhá ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám v Praze a okolí zvládat nepříznivé nebo ohrožující životní situace formou vrstevnické podpory od vyškoleného dobrovolníka i odborné sociální péče.

Neziskovka roku 2014 v kategorii středních neziskovek za podpory ČSOB

PFERDA – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením

Pferda podporuje dospělé lidi s mentálním postižením, aby mohli žít samostatný život a bydlet jako ostatní lidé. Pro jejich profesní přípravu vede Tréninkovou kavárnu Láry Fáry.

Neziskovka roku 2014 v kategorii velkých neziskovek za podpory Skupiny ČEZ

Charita Opava

Poskytuje služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným a zaměstnává osoby s problémy na trhu práce. Provozuje 2 chráněné dílny, 10 sociálních služeb, ošetřovatelskou a hospicovou terénní zdravotnickou službu, ale i Mateřské centrum a Wellness.

Neziskovka roku 2014 v kategorii Ceny veřejnosti za podpory Nadace Karla Janečka

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené

Helppes pomáhá lidem s nejrůznějšími typy postižení prostřednictvím speciálně vycvičených asistenčních a signálních psů. Věnuje se také osvětě a pořádá např. kurzy pro majitele psů.


Další finalisté kategorií podle velikosti organizace

Neziskovkou roku se v každé kategorii může stát pouze jedna, která získá v několika fázích hodnocení nejvíce bodů. Přesto patří i ostatní finalisté mezi vysoce kvalitní neziskové organizace. U malých neziskovek skončilo na druhém místě o.s. AMA – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel a na třetím o.p.s. Alternativa 50+. Mezi středně velkými obsadila druhé místo Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci a třetí pak o.p.s. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené. V kategorii velkých organizací se jako druhá umístila o.p.s. Člověk v tísni a třetí Slezská diakonie.

Cena veřejnosti v číslech

O hlasy v Ceně veřejnosti bojovali od 15. října do půlnoci 2. listopadu semifinalisté Ocenění, kteří postoupili do druhé fáze hodnocení Neziskovky roku 2014. Lidé si z těchto 15 organizací, lépe řečeno jejich konkrétních projektů, mohli vybrat až tři, kterým dají svůj hlas. Efekt více hlasů umožnil lepší vyjádření preferencí stejně jako v systému hlasování Demokracie 2.1. A čísla? Letošních 7 483 hlasujících udělilo celkem 10 096 hlasů, z nichž 1 465 pomohlo o.p.s. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené obhájit loňský triumf. Na druhém místě s rozdílem asi sta hlasů skončilo o.s. AMA – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel. Velmi těsně za nimi pak o.p.s. Celé Česko čte dětem.

Co je Neziskovka roku

Neziskovka roku je ocenění neziskových organizací z celé České republiky. Hodnotí profesionalitu jejich práce a efektivitu v oblasti managementu i finančního řízení a inovační přístup ve vlastní prezentaci. Cílem Ocenění je zviditelnit ty nejlepší a představit příklady dobré praxe ostatním. Veřejnosti projekt ukazuje nový pohled na kvalitu práce neziskových organizací. Soutěžícím přináší možnost zhodnotit svou činnost jedinečnou metodikou „Zdravé organizační řízení ©“, kterou vytvořila Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze.

Na hodnocení se podílí nezávislí experti z komerčního i neziskového sektoru. Posuzování přihlášených účastníků začíná sebehodnoticím formulářem a kontrolou poskytnutých podkladů, následují kontrolní návštěvy nejúspěšnějších organizací a na konec prezentace finalistů před hodnoticí komisí. Ocenění pak udílí Nadace rozvoje občanské společnosti ve třech kategoriích podle velikosti organizace. O zvláštní Ceně veřejnosti rozhodují lidé hlasováním. Vítězové získávají unikátní trofej a finanční příspěvek 20 000 Kč. V úvodním ročníku získali titul Neziskovka roku 2013 Centrum ALMA, Lékořice, IQ Roma servis a v Ceně veřejnosti Helppes. Druhý ročník přinesl osvěžení celkového pojetí Ocenění, přihlásilo se do něj celkem 135 neziskovek.

Hodnotitelé semifinalistů Neziskovky roku 2014: Jan Černý (BVM Audit), Petr Konečný (Sanek Ponte), Ivana Ježková (KPMG Česká republika), Petr Vrzáček (FHS Univerzita Karlova), Petr Hořejš (NROS), Věra Bohuslávková (NROS).

Složení hodnoticí komise na finále Neziskovky roku 2014: Simona Kaňoková (Skupina ČEZ), Tomáš Řemínek (Nadace Karla Janečka), Alena Králíková (ČSOB), Ivana Ježková (KPMG Česká republika), Věra Svobodová (Neziskovky.cz), Veronika Cézová (Pražský deník), Monika Tomíčková (Česká televize), Petra Horáková (Hospodářské noviny), Pavel Bachmann (Univerzita HK), Olga Shirobokova (Ashoka), Hana Šilhánová (NROS).

Generálním partnerem ocenění Neziskovka roku 2014 je Skupina ČEZ, hlavním partnerem Nadace Karla Janečka, partnery ČSOB a KPMG Česká republika. Hlavním mediálním partnerem je deník E15, dále Neziskovky.cz a seriál Pražské neziskovky. Partnery kampaní jsou Dopravní podnik hl. m. Prahy, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, Dopravní podnik města Hradce Králové a společnost AUDIS BUS.

Záštitu nad Neziskovkou roku 2014 převzali: místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

1 2 3 4

Facebook