Vstup pro přihlášené organizace

Ročník 2014

Vítězové: Lata, Pferda, Charita Opava a Helppes!

Slavnostní vyhlášení vítězů Neziskovky roku 2014 v Senátu PČRNadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 4. listopadu na půdě Senátu PČR vítěze ocenění Neziskovka roku 2014. Z celkově 135 přihlášených organizací vybrala odborná komise v kategorii malých neziskovek o.s. Lata – Programy pro ohroženou mládež, mezi středně velkými o.s. PFERDA – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením a z velkých organizací Charitu Opava. V Ceně veřejnosti mezi 15 semifinalisty Ocenění obhájil loňský titul Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.

„Letošní ročník Neziskovky roku nás utvrdil v přesvědčení, že se český neziskový sektor opravdu profesionalizuje. Vybrat z každé kategorie pouze jednoho vítěze nebylo vůbec snadné, nakonec ani v Ceně veřejnosti nebyl tentokrát náskok prvního tak veliký,“ shrnuje Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti, a dodává: „Věříme, že kvalita organizačního řízení vítězů, kteří díky nové podobě našeho Ocenění během slavnostního vyhlášení doslova zazářili, bude inspirací nejen ostatním neziskovkám, ale také dobrým vodítkem pro dárce.“

Neziskovka roku 2014 v kategorii malých neziskovek za podpory KPMG Česká republika

Lata – Programy pro ohroženou mládež

Lata pomáhá ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám v Praze a okolí zvládat nepříznivé nebo ohrožující životní situace formou vrstevnické podpory od vyškoleného dobrovolníka i odborné sociální péče.

Neziskovka roku 2014 v kategorii středních neziskovek za podpory ČSOB

PFERDA – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením

Pferda podporuje dospělé lidi s mentálním postižením, aby mohli žít samostatný život a bydlet jako ostatní lidé. Pro jejich profesní přípravu vede Tréninkovou kavárnu Láry Fáry.

Neziskovka roku 2014 v kategorii velkých neziskovek za podpory Skupiny ČEZ

Charita Opava

Poskytuje služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným a zaměstnává osoby s problémy na trhu práce. Provozuje 2 chráněné dílny, 10 sociálních služeb, ošetřovatelskou a hospicovou terénní zdravotnickou službu, ale i Mateřské centrum a Wellness.

Neziskovka roku 2014 v kategorii Ceny veřejnosti za podpory Nadace Karla Janečka

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené

Helppes pomáhá lidem s nejrůznějšími typy postižení prostřednictvím speciálně vycvičených asistenčních a signálních psů. Věnuje se také osvětě a pořádá např. kurzy pro majitele psů.


Další finalisté kategorií podle velikosti organizace

Neziskovkou roku se v každé kategorii může stát pouze jedna, která získá v několika fázích hodnocení nejvíce bodů. Přesto patří i ostatní finalisté mezi vysoce kvalitní neziskové organizace. U malých neziskovek skončilo na druhém místě o.s. AMA – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel a na třetím o.p.s. Alternativa 50+. Mezi středně velkými obsadila druhé místo Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci a třetí pak o.p.s. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené. V kategorii velkých organizací se jako druhá umístila o.p.s. Člověk v tísni a třetí Slezská diakonie.

Cena veřejnosti v číslech

O hlasy v Ceně veřejnosti bojovali od 15. října do půlnoci 2. listopadu semifinalisté Ocenění, kteří postoupili do druhé fáze hodnocení Neziskovky roku 2014. Lidé si z těchto 15 organizací, lépe řečeno jejich konkrétních projektů, mohli vybrat až tři, kterým dají svůj hlas. Efekt více hlasů umožnil lepší vyjádření preferencí stejně jako v systému hlasování Demokracie 2.1. A čísla? Letošních 7 483 hlasujících udělilo celkem 10 096 hlasů, z nichž 1 465 pomohlo o.p.s. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené obhájit loňský triumf. Na druhém místě s rozdílem asi sta hlasů skončilo o.s. AMA – Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel. Velmi těsně za nimi pak o.p.s. Celé Česko čte dětem.

Co je Neziskovka roku

Neziskovka roku je ocenění neziskových organizací z celé České republiky. Hodnotí profesionalitu jejich práce a efektivitu v oblasti managementu i finančního řízení a inovační přístup ve vlastní prezentaci. Cílem Ocenění je zviditelnit ty nejlepší a představit příklady dobré praxe ostatním. Veřejnosti projekt ukazuje nový pohled na kvalitu práce neziskových organizací. Soutěžícím přináší možnost zhodnotit svou činnost jedinečnou metodikou „Zdravé organizační řízení ©“, kterou vytvořila Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze.

Na hodnocení se podílí nezávislí experti z komerčního i neziskového sektoru. Posuzování přihlášených účastníků začíná sebehodnoticím formulářem a kontrolou poskytnutých podkladů, následují kontrolní návštěvy nejúspěšnějších organizací a na konec prezentace finalistů před hodnoticí komisí. Ocenění pak udílí Nadace rozvoje občanské společnosti ve třech kategoriích podle velikosti organizace. O zvláštní Ceně veřejnosti rozhodují lidé hlasováním. Vítězové získávají unikátní trofej a finanční příspěvek 20 000 Kč. V úvodním ročníku získali titul Neziskovka roku 2013 Centrum ALMA, Lékořice, IQ Roma servis a v Ceně veřejnosti Helppes. Druhý ročník přinesl osvěžení celkového pojetí Ocenění, přihlásilo se do něj celkem 135 neziskovek.

Hodnotitelé semifinalistů Neziskovky roku 2014: Jan Černý (BVM Audit), Petr Konečný (Sanek Ponte), Ivana Ježková (KPMG Česká republika), Petr Vrzáček (FHS Univerzita Karlova), Petr Hořejš (NROS), Věra Bohuslávková (NROS).

Složení hodnoticí komise na finále Neziskovky roku 2014: Simona Kaňoková (Skupina ČEZ), Tomáš Řemínek (Nadace Karla Janečka), Alena Králíková (ČSOB), Ivana Ježková (KPMG Česká republika), Věra Svobodová (Neziskovky.cz), Veronika Cézová (Pražský deník), Monika Tomíčková (Česká televize), Petra Horáková (Hospodářské noviny), Pavel Bachmann (Univerzita HK), Olga Shirobokova (Ashoka), Hana Šilhánová (NROS).

Generálním partnerem ocenění Neziskovka roku 2014 je Skupina ČEZ, hlavním partnerem Nadace Karla Janečka, partnery ČSOB a KPMG Česká republika. Hlavním mediálním partnerem je deník E15, dále Neziskovky.cz a seriál Pražské neziskovky. Partnery kampaní jsou Dopravní podnik hl. m. Prahy, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, Dopravní podnik města Hradce Králové a společnost AUDIS BUS.

Záštitu nad Neziskovkou roku 2014 převzali: místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

1 2 3 4

Neziskovku roku podporují

Skupina ČEZ - hlavní partner

Skupina ČEZ - hlavní partner

V naší zemi je řada lidí v neziskovém sektoru, kteří dlouhodobě odvádí vynikající profesionální práci. A řada nestátní neziskových organizací, které jsou vedeny transparentně a příkladně. Těší nás, že můžeme podpořit novou iniciativu, která tyto organizace ocení a jako příklad je předloží české společnosti.

Mgr. Michaela Žemličková, MBA
Ředitelka Nadace ČEZ a manažerka útvaru public relations ČEZ, a. s.
Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna coby nejstarší banka na trhu již přes 191 let napomáhá rozvoji naší společnosti. Společenská odpovědnost je součástí naší DNA. Veškeré aktivity v této oblasti vystihuje motto "Pomáháme dobrým věcem". A právě podpora projektu Neziskovka roku pomáhá naplňovat tuto myšlenku.

Pavel Kváš
manažer útvaru Veřejný a neziskový sektor, Česká spořitelna, a.s.

KPMG Česká republika

KPMG Česká republika

Společnost KPMG Česká republika se rozhodla podpořit ocenění Neziskovka roku, protože se v rámci svých společensky odpovědných projektů soustavně snaží svou odborností napomoci profesionalizaci neziskového sektoru. Správným nastavením fungování organizace se může dopad její činnosti násobit. To chceme určitě podpořit.

Ivana Ježková
CSR koordinátorka, KPMG Česká republika, s. r. o.
Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Novinkou letošního ocenění je  podpora od Nadace ČEZ, díky které si vítěz Ceny veřejnosti odnese i finanční odměnu.

 

 

Putt PD

Putt PD

Putt PD je společnost s dvacetiletými zkušenostmi svého týmu na poli médií, reklamy a marketingu. Na základě kontaktů ve světě sportu a showbyznysu vstoupila v roce 2004 také do sportu gentlemanů – golfu. Pořádá golfové turnaje Celebrity Golf Cup, Bank of the Green, Insurer of the Green, Pomozte dětem s Českým teplem a KPMG Invitational.

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Trofeje Preciosa jsou symbolem úspěchu… I letos obdrží nejvýše oceněné neziskovky nádherné prizmy. 

„Jsme věrní a pokorní ke krajině, z níž pocházíme. Proto nezapomínáme na odpovědnost vůči lidem a regionu a snažíme se jim vracet maximum toho, co nám nabízí.“

 

 

 

 
Česká televize

Česká televize

„Česká televize vnímá neziskové organizace jako jeden z pilířů občanské společnosti a spolupráci s ním jako jednu ze svých priorit. Proto se stala partnerem prestižního ocenění Neziskovka roku, které  významně přispívá k rozvoji a profesionalizaci celého neziskového sektoru.“

Monika Tomíčková
manažerka charitativních aktivit České televize

Nadace Neziskovky

Nadace Neziskovky

Podporujeme neziskové organizace na jejich cestě k profesionalitě, proto fandíme těm, které se chtějí stát Neziskovkou roku. Samotná účast v soutěži jim totiž pomáhá zhodnotit dosavadní činnost a vnitřní procesy v organizaci. S přispěním cenné zpětné vazby od odborníků tak mohou účastníci odhalit své slabší stránky a zaměřit se na jejich zlepšení. A to je skvělou motivací do další práce!

Mgr. Lukáš Novák
předseda správní rady Nadace Neziskovky.cz
Divadlo Archa

Divadlo Archa

Ve spolupráci s Divadlem Archa vzniká program slavnostního předání

ocenění Neziskovka roku 2016, které proběhne 28. listopadu.

Vyhlášení Neziskovky roku 2017

Přihlašování do 5. ročníku ocenění bude spuštěno 5. června 2017. Sledujte náš web, přineseme podrobnosti.

Facebook