Přihlášení do
ocenění ZDE

Vstup pro registrované organizace

Neziskovka roku 2016: Hra podle pravidel

Ve středu 27. dubna 2016 jsme odstartovali čtvrtý ročník ocenění Neziskovka roku. I v tomto roce se chceme zaměřit na kvalitní řízení neziskových organizací a poukázat na jejich profesionalitu. Svou neziskovku můžete přihlásit do 30. června 2016.

Více zde.

Neziskovky roku 2015 zaujaly Českou televizi.

V rámci pořadu "Nedej se" věnovala ČT2 jeden díl také Neziskovce roku.

"Paleta činností, které neziskové organizace v Česku pokrývají, je velmi pestrá. V soutěži Neziskovka roku z nich nezávislá porota vybírá ty nejlépe řízené. Jak ale známé přísloví říká – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se."

Podívejte se na video.

Vítězové Neziskovky roku 2015!

V úterý 3. listopadu 2015 proběhlo vyhlášení v Senátu PČR. Vítěznými neziskovkami jsou Tamtamy, o.p.s. - Raná péče EDA, o.p.s. - Sdružení Linka bezpečí.

Více zde.

1 2 3

Neziskovka roku

Neziskovka roku je nezávislé ocenění pro neziskové organizace v České republice. Ocenění vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské společnosti a její metodiky „Zdravého organizačního řízení“.

Projekt reaguje na rostoucí zájem veřejnosti i dárců o činnost neziskových organizací. Ocenění svou podstatou cílí na vytvoření komplexního přehledu o fungování a kvalitách organizací působících v neziskovém sektoru a zároveň přibližuje silné příběhy z tohoto prostředí široké veřejnosti.

Cílem ocenění je:

  • Veřejně zviditelnit kvalitu práce v oblasti NNO
  • Ocenit organizace postavené na kvalitním managementu, spolehlivém řízení a odpovědné činnosti v rámci svého působení v celé ČR
  • Zavést zcela nový pohled na nestátní neziskové organizace posílením jejich statusu v očích odborníků i široké veřejnosti
  • Podpořit NNO v jejich profesionalitě a nabídnout jim konkrétní srovnání s ostatními
  • Podpořit mezisektorové vzdělávání a motivaci NNO ke zlepšování

Facebook